Elevhälsan på hulebäck

På Hulebäck arbetar elevhälsan i ett team, för att på så sätt skapa en helhet. Elevhälsan är till för alla elever. Vi finns här för att Din tid på gymnasiet skall bli så bra som möjligt.

Studie- och yrkesvägledning

Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar rörande din nuvarande studiesituation. Genom information och vägledning ger vi dig även kunskap om olika utbildningsalternativ, yrken och arbetsmarknad.
Läs mer om våra studie- och yrkesvägledare

Specialpedagoger

På skolan arbetar fyra specialpedagoger som är knutna till olika program.
Läs mer om våra specialpedagoger

Kurator

På skolan arbetar fyra kuratorer som stöd för elever, föräldrar och skolpersonal. Vi arbetar för att hitta lösningar på de problem som kan uppstå för enskilda elever och grupper. Vi bidrar med kunskap om elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
Läs mer om våra kuratorer

Skolsköterskor

På skolan finns det fyra skolsköterskor som arbetar med förebyggande, stödjande och hälsofrämjande insatser. Läs mer om våra skolsköterskor

Senast ändrad

2019-09-27

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.