elevhälsa

Kontaktuppgifter

Funktion

Namn/

e-post

Program

Placering

Telefon

Skolsköterska

Karin Björnelf

ES, HAV, TE

Huvud­byggnad, B26b

031-724 66 90
0707-67 51 71

Skolsköterska

Christina Ek

EE, NA

Huvud­byggnad, C17

031-724 66 98
0736-60 12 68

Skolsköterska

Maria Poth

EK, HA

Lillebäck,

plan 1

031-724 67 12
0732-31 66 14

Skolsköterska

Marina Melander

SA, BF, FT

Samhälls­huset, G30

031-724 66 83
0721-43 32 65

Kurator

Malena Sköld

EK, FT, IM


0721-43 22 62

Kurator

Hanna de Vrij

ES, TE


0704-67 50 92

Kurator

Mats Johansson

EE, NA, HA


031-724 66 78
0732-70 52 68

Kurator

Anna Melander

BF, HAV, SA


031-724 66 91
0704-67 50 91

Special­pedagog

Ewelina Burri

EE, FT, HA, TE


0732-31 67 31

Special­pedagog

Anna Feuk

ES, NA


0721-41 11 61

Special­pedagog

Anki Pedersen

SA, BF


0708-56 90 91

Special­pedagog

Anna Sandqvist

EK, IM


0732-70 24 74

Studie- och yrkesvägledare

Sarah Winterhag

HA, EK, IM

Expeditionen

031-724 67 22

Studie- och yrkesvägledare

Sofia Lundberg

BF, EE, SA, TE

Expeditionen

031-724 66 15

Studie- och yrkesvägledare

Mona Renkel

ES, NA

Expeditionen

031-724 66 16

Studie- och yrkesvägledare

Maria Järgenstedt

FT


031-724 66 82
0721-43 20 83

Enhetschef

Marie Wilhelmsson

Elevhälsan


031-724 66 69

MLS

Anna Lindelöf

Medicinskt

lednings­ansvarig sköterska


031-724 67 19


Senast ändrad

2019-10-04

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.