Lyssna på webbplatsen

Webbplatsen är utrustad med en talsyntes, ett verktyg som gör att du kan få texten uppläst.

För att aktivera lyssnafunktionen klickar du på länken Lyssna, allra längst upp på sidan. Efter att du klickat på lyssna så visas en ruta med knapparna: Play, paus och stopp. När rutan visas markerar du det stycke som du vill ha uppläst och klickar play.

Senast ändrad