Om hulebäck

Hulebäcksgymnasiet är ett av Göteborgsregionens populäraste gymnasier. På skolan går 1800 elever fördelade på tio olika program. Den ligger i centrala Mölnlycke, en kvart med buss från Göteborg.

Vi arbetar efter fyra ledstjärnor

Vi arbetar målmedvetet med att du under din studietid ska må bra, vara trygg och trivas, samt klara studierna på bästa sätt och ta studenten. För att lyckas med det följer vi fyra ledstjärnor som genomsyrar vår verksamhet.

  1. Delaktighet
  2. Helhetssyn
  3. Lära att lära
  4. Social kompetens

Vi tror nämligen att du lyckas bättre med dina studier om du kan påverka undervisningen, se ämnesövergripande samband, och använda en bra studieteknik i en trivsam trygg miljö.

Arbetslag

Vi har en engagerad kompetent lärarkår som tillsammans med våra elever aktivt arbetar med att utveckla skolan. Lärarna arbetar i programbaserade arbetslag vilket skapar möjlighet att undervisa ämnesöverskridande. Varje arbetslag är knutet till sin elevgrupp vilket ger en bra förutssättning för en bra relation mellan elever och lärare.

Elevinflytande

Elevinflytandet på skolan är tydligt och det är en viktig del av verksamheten eftersom det lägger grunden för den goda trivseln som är nyckeln till framgångsrika studier.

Hög trivsel och goda studieresultat

Varje program har sin egen hemvist där lektionssalar och annan utrustning anpassats för varje specifik utbildning. Det skapar trygghet, trivsel och ger varje elev rätt förutsättningar att lyckas med sina studier.

Restaurang och café på Hulebäck

Skolans restaurang serverar fyra rätter varje dag samt en salladsbuffé. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ. På skolan finns också två elevcaféer med hälsoprofil.

Skolbibliotek

Skolan har även ett stort skolbibliotek och egna skolbibliotekarier vilket är en stor tillgång för både arbetslagen och eleverna.

NIU - innebandy

På skolan finns möjlighet att läsa nationell idrottsutbildning, NIU, med innebandyinriktning.

Certifierad FN-skola

Skolan är en certifierad FN-skola. Det innebär att vår undervisning genomsyras av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Bland annat har vi en aktiv FN-grupp med elever och lärare som varje år arrangerar ett uppskattat FN-rollspel. Vi har dessutom regelbundet internationella utbyten.

Samarbetspartners

Skolan samarbetar med Göteborgs universitet, Chalmers. Näringslivsparter är bland annat AI-innovation of Sweden och Zenuity. Andra organisationer vi samarbetar med är Ung Företagsamhet och Härryda företagarförening, för att nämna några.

Senast ändrad

2019-10-07

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.