COVID-19 påverkar verksamheten

 

Sedan 25 november bedriver Hulebäcksgymnasiet huvudsakligen undervisning på distans.

Smittspridningen fortsätter att vara hög i Göteborgsregionen men smittskyddsläkarna i Västra Götalandsregionen gör bedömningen att vi åter kan öppna upp för närundervisning för 1/3 av eleverna från och med v. 9. Detta innebär att vi återgår till det beslut som tidigare fattats av välfärdsnämndens ordförande.

Det är MYCKET VIKTIGT att ALLA fortsätter att hålla avstånd till ALLA personer på skolan samt att alla stannar hemma vid förkylningssymptom. Detta gäller även om de personer som träffas i skolan är personer som annars träffas utanför skolan. Om det uppstår folksamlingar eller trängsel i skolans lokaler behöver vi genast återgå till fjärr- eller distansstudier på heltid.

Från och med vecka 9 återgår all undervisning på introduktionsprogrammen till undervisning på plats i skolans lokaler om inte rektor meddelar annat. Examinationer, praktiska moment och särskilt stöd i alla årskurser får förekomma, eleverna informeras i så fall via sin lärare eller rektor.

Den generella planeringen för veckorna fram till påsklovet ser du på länken nedan. Upplägget kommer att se annorlunda på många program beroende på elevernas behov och inslag av praktiska moment i utbildningen. Dessa avvikelser meddelas av repektive lärare eller rektor.

Det generella beslutet gäller till och med den 1 april 2021 eller tills annat beslut fattas. Hulebäcksgymnasiet har från och med vårterminen fått tillgång till ytterligare undervisningslokaler för att att minska trängsel i gemensamhetsutrymmen och korridorer. Detta innebär att vi har möjlighet att ha en årskurs i taget inne i skolan.

Vilka årskurser som är i skolan, vilka som har fjärr- och distansundervisning, hur vi gör med lunch och andra anpassningar kan du se via länken nedan.

Klicka här för att se FAQ covid-19. länk till annan webbplats

Senast ändrad