COVID-19 påverkar verksamheten


Sedan 25 november bedriver Hulebäcksgymnasiet en stor del av undervisning på distans.

Smittspridningen i regionen minskar något men det är fortfarande så att vi måste vara noga med att hålla avstånd till varandra ett litet tag till. Den 29 april fattade Välfärdsnämnden i Härryda kommun ett beslut som gäller för perioden 3 maj-10 juni.

Från och med måndag den 3 maj har vi möjlighet att ta in 2/3 av våra elever för undervisning i skolans lokaler. Skolledningen har valt att fortsätta med en årskurs i taget. Utöver detta kommer vi vara mer generösa med att ta in klasser, grupper och individer som är i behov av undervisning på plats i skolans lokaler samt ta in klasser för klassaktiviteter tillsammans med mentor utomhus. Dessa tillägg meddelas av rektor, lärare eller annan personal på skolan direkt till er elever via Teams.

Från den 19 april har vi möjlighet att ha elever från olika klasser i samma klassrum, detta innebär att undervisning i moderna språk, individuella val och programfördjupningskurser kan genomföras på ordinarie vis.

Detta gäller för undervisningen till och med 10 juni

Observera att alla individuella val vecka 17, 19 och 21 är inne i skolan om inte undervisande lärare meddelar annat. Vecka 18 och 20 är individuella val på distans.

Klicka här för att se vilka årskurser som är inne i skolan länk till annan webbplats

Undantag och tillägg

Som alltid finns det undantag och tillägg från det generella beslutet, då meddelas information från lärare eller din rektor. Examinationer, praktiska moment och särskilt stöd i alla årskurser får förekomma, eleverna informeras i så fall via sin lärare eller rektor.

Det är MYCKET VIKTIGT att ALLA fortsätter att hålla avstånd till ALLA personer på skolan samt att alla stannar hemma vid förkylningssymptom. Detta gäller även om de personer som träffas i skolan är personer som annars träffas utanför skolan.

Vilka årskurser som är i skolan, vilka som har fjärr- och distansundervisning, hur vi gör med lunch och andra anpassningar kan du se via länken nedan.

Student och bal

Elevkåren har gjort bedömningen att årets studentbal är inställd eftersom de anser det är ohållbart att genomföra en bal utan att öka riskerna för smittspridning och därmed riskera att studenten blir inställd. Skolledningen ställer sig bakom beslutet och är oerhört stolta över vår elevkår och för det samhällsansvar de visar genom detta beslut.

På en nyhet den 27 april kan ni läsa information om årets studentdag och i vilken ordning klasserna springer ut den 27 maj.

Senast ändrad