Skolans hantering av coronapandemin

Flera av de nationella råd och föreskrifter gällande covid-19 som gällt fram till den 29 september 2021 är nu upphävda.

Även efter den 29 september ska vi fortsätta att hålla avstånd om det går, tvätta händerna och stanna hemma vid symtom.

Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig. När en person i elevens hushåll misstänker covid-19, ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig. Friska barn och unga kan gå till skolan som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

Om en elev har bekräftad covid-19 ska detta meddelas elevens mentor för att skolan ska kunna hjäpla till i smittspårningsarbetet. Elever har fortfarande tillgång till FAQ covid-19 på Teams.

Så länge ska du stanna hemma Länk till annan webbplats.

Så länge man ska stanna hemma vid symptom på covid

Klicka här för att komma till kommunens information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast ändrad