Lärare i världsklass

Lärarna på Hulebäcksgymnasiet är måna om att undervisningen ska hålla en hög kvalitet. Skolan är känd för sina engagerade lärare som konuerligt arbetar med att skapa en god lärmiljö för våra elever.

Många av lärarna har akademiska kunskaper på forskningsnivå och det märks i våra klassrum. Det pågår en ständig dialog kring nya forskningsrön samtidigt som fokus alltid ligger på vad som blir bäst för våra elever. Den pedagogiska utvecklingen utgår från lärarlagens professionalitet och initiativkraft.

Kollegialt och kollektivt lärande

Vad är det som gör att vissa skolor lyckas bättre med sin undervisning än andra? Ett genomtänkt pedagogiskt utvecklingsarbete är en bra grund.

För oss på Hulebäcksgymnasiet är detta en självklarhet. Vi arbetar systematiskt med att utveckla våra undervisningsformer i arbetslag och ämnesgrupper, men också i forum där skolans förestelärare, ledningsgrupp, elevhälsopersonal och skolbibliotekarier möts för att utbyta erfarenheter.

Med hjälp av kollegialt och kollektivt lärande ser vi till att behålla och utveckla en hög kompetens bland alla våra lärare. Det gynnar våra elever och skapar goda förutsättningar för lyckade studier.

Se filmen om det kollektiva lärandet

Försteläraren Lina Mattsson är projektledare för skolans kollektiva och kollegiala lärande. Hon arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och få till återkommande pedagogiska diskussioner ute i arbetslagen.

– Genom en gemensam modell och en systematik i arbetet ser vi att vi kan utvecklas mer och nå längre inom våra fokusområden som i år är digitalisering och inkluderande arbetssätt, säger Lina.

Kollegialt och kollektivt lärande är inte något nytt på Hulebäcksgymnasiet eftersom arbetslagsarbetet varit centralt sedan skolan startades.

– För mig är det fantastiskt att dagligen få arbeta med så många kompetenta kollegor som fortsätter att vara nyfikna och vill lära sig nytt. Det är roligt och inspirerande att gå till en arbetsplats med ett öppet klimat där elevens bästa alltid är i fokus, säger Lina.

Senast ändrad