Våra medarbetare

Utbildning i världsklass!

Hulebäcksgymnasiet pedagogiska mångfald präglas av nyfikenhet och experimentlusta. Den bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Olika undervisningssätt

Det innebär att vi inte låser oss vid det ena eller andra, utan litar på varje lärares kompetens och arbetslagets gemensamma uppdrag. Detta kan innebära en mängd av olika undervisningssätt med en variation av pedagogiska, digitala och metodiska verktyg till exempel verklighetsnära projekt, problembaserat lärande, formativ undervisning, att vi varvar teori och praktik, basgruppsundervisning, studiebesök, besök av branschföreträdare, arbetsförlagt lärande, elevstyrda lektioner, flipped classroom, katederundervisning, digitala läromedel, distansundervisning, med mera.

Elevhälsa som stöder varje individ

Genom en stark elevhälsa supporterar vi elevernas olika behov och skeenden och skapar de bästa förutsättningarna att lyckas för varje individ. Mer information om elevhälsan på skolan.

Skolservice när det är som bäst

Genom vår fantastiska skolservice ser vi till att allt kring elevernas studier flyter på så bra som möjligt så pedagoger och elever kan ägna sig åt att få så bra studieresultat som möjligt. Kontakta skolservice.

Senast ändrad

2019-09-30

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.