en god investering för framtiden

Service, samspel, företagande och helhetssyn är Handels- och administrationsprogrammet (HA) på Hulebäcksgymnasiet.

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram, men det går även att läsa kurser för fortsatta studier efter gymnasiet som ger högskolebehörighet. För en del eftergymnasiala utbildningar krävs det att man kompletterar med vissa kurser som programfördjupning eller som individuellt val.

APL (Arbetsplatsförlagt lärande/praktik) har du sammanlagt 15 veckor och ger dig som elev stor arbetslivserfarenhet. Du får under din APL kontakt med olika företag och en inblick i arbetslivet för att bland annat se vilken typ av arbete som passar just dig.

– Flera elever på programmet får jobb på sina praktikplatser direkt efter gymnasiet, säger Christina Sandström, lärare på programmet.
Delar av utbildningen består av större ämnesövergripande projekt/teman under alla tre åren.

– Under året arbetar vi till exempel med fokus på företagande med praktiska och teoretiska uppgifter, säger läraren Ann Bergdén. Arbetssättet liknar arbetslivet vilket innebär att du själv planerar och tar eget ansvar för de arbetsuppgifter du får. De olika projekten handleds alltid av lärare.
På Hulebäcksgymnasiet erbjuds inriktningarna Handel och service samt Administrativ service.

Möjlighet till utlandspraktik

Hulebäcksgymnasiet har sedan våren 2020 ett samarbete med Malta via ett EU-finansierat Erasmus + projekt. Tack vare det projektet ges elever i åk 3 möjlighet att få göra delar av den avslutande APL-perioden i årskurs 3 som butikssäljare eller administratör på Malta.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 

100

Naturkunskap 1a1

50

Historia 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Idrott och hälsa 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Matematik 1a

100

Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma karaktärsämnen

Entreprenörskap

100

Servicekunskap

100

Branschkunskap inom handel- och administrationa2

100

Information & kommunikation 1

 

100

Inriktning Administrativ service 500 p

Administration 1

100

Affärskommunikation 1

100

Information & kommunikation 2

100

Intern & extern kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Inriktning Handel och service 500 p

Personlig försäljning 1

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Affärsutveckling & ledarskap

100

Inköp 1

100

Näthandel 1

100

Programfördjupning 700 p

Svenska 2

100

Företagsekonomi 1

100

Entreprenörskap och företagande

100

Handel/adm specialicering

100

Praktisk marknadsföring 1 eller Administration 1

100

Administration 2 eller Personlig försäljning 2

100

Praktisk marknadsföring 2 eller Reception och konferensservice

100

Individuellt val

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete 

100

Antagningspoäng 2020: 225p

Citat

Amanda Lindkvist

Man får verkligen testa på arbetslivet på riktigt.

Samarbetspartners

UF

Studie- och yrkesvägledare

Frida Fabo

frida.fabo@harryda.se

031-724 67 22

0709-32 34 76

Senast ändrad