Inriktning

media

lust att skapa nyheter

Samhällsvetenskap med tydlig medieprofil, det är Samhäll Media. Du får jobba praktiskt med text, radio, film och foto samtidigt som du blir behörig till högre studier. 

Du blir en medveten mediekonsument och väl rustad för informationssamhällets utmaningar, något du har nytta av resten av livet. Samhäll Media satsar på bra teknik som alla kan behärska, men det viktiga är inte tekniken i sig, utan att innehållet sätts i centrum. På programmet får du de verktyg du behöver för att nå ut med ditt budskap, vare sig du använder dig av text, radio, film eller foto.

Lärare med erfarenhet av medievärlden

– Flera av oss har en bakgrund inom medievärlden. Detta har både vi och eleverna nytta av i undervisningen, säger läraren David Hajtowitz.
Fräscha lokaler, uppdaterad teknik, engagerade lärare och intresserade elever bidrar till ett trevligt arbetsklimat. I en familjär och trivsam miljö förbereds du för exempelvis ett yrkesliv som kritiskt granskande och kreativt skapande journalist.

– Jag sökte till Samhäll Media för att mitt stora intresse är fotografi, men nu har jag fått lära mig så mycket mer, som radio, film och layout. Jag har fått nya intressen och större bredd, säger Sofia Selstam som pluggar sista året på samhällsprogrammets mediaprofil.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100

Naturkunskap 1b

100

Engelska 6

100

Religionskunskap 1

50

Historia 1b

100

Samhällskunskap 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Svenska 1-3 eller svenska som andraspråk 1-3

300

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Programgemensamma karaktärsämnen

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

Inriktning 350 p

Inriktning Medier, information och kommunikation

Mediekommunikation, journalistik, reklam och information 1

100

Digitalt skapande

100

Medier, samhälle och kommunikation

100

Psykologi 2

50

Programfördjupning 400 p

Obligatoriska fördjupningskurser 200 p

Digitalt skapande

100

Samhällskunskap 2

100

Valbara fördjupningskurser 200 p

Fotografisk bild 1

100

Engelska 7

100

Film- och TV-produktion

100

Matematik 3b

100

Radioproduktion

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

100

Citat

linus ström

Mediainriktningen ger en bra grund för att få förståelse för hur vi blir påverkade av olika kommunikationskanaler i dagens samhälle.

Inriktningar

På Hulebäcksgymnasiet finns de tre inriktningarna Media, Beteende och Samhäll.

Samhäll Beteende

Samhäll Beteende

Samhäll Media

Samhäll Media

Samhäll Samhäll

Samhäll Samhäll

Samarbetspartners

Göteborgs universitet, FN-förbundet, Transfer, MobileStories, Statens Medieråd

UF

studie- och yrkesvägledare

Sofia Lundberg

sofia.lundberg@harryda.se

031-724 66 15

Senast ändrad


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.