1. Hem
  2. keyboard_arrow_right Nyheter
  3. keyboard_arrow_right Lärare i världsklass

Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.

Artikelbild

Lärare i världsklass

Det är en speciell känsla att arbeta i en miljö som stimulerar och sporrar till utveckling. Någon som vet det är Eva Fülöp, nybliven doktor i matematik och lärare på Hulebäcksgymnasiet.

Eva sätter sig vid ett av borden i skolans café, Gatugott, och berättar om hur hon ser på sin roll som lärare och hur hon upplever Hulebäcksgymnasiet som arbetsplats.

- Många av skolans lärare har akademiska kunskaper på forskningsnivå, säger Eva. Det driver verksamheten framåt och präglar vår undervisning. Vi diskuterar ofta nya forskningsrön inom skolvärlden, och lika ofta pratar vi om hur just vi ska arbeta för elevernas bästa. Samtidigt är det en jättefin stämning på skolan och det finns inte en dag då jag inte skrattar tillsammans med eleverna och kollegorna. Vi trivs ihop, och det märks. Det tycker jag är riktigt bra och typiskt för Hulebäck.

Att jag nu efter många års forskning vid sidan av läraruppdraget disputerat och avlagt doktorsexamen är så klart både spännande och utmanande för mig. Jag har tack vare det fått med mig nya tankar om hur jag ska utveckla min undervisning och fyllt på min kunskapsbank, men det är inte det enda samarbetet med universitetet som vi har på Hulebäck. Varje år får exempelvis ett antal elever möjlighet att genomföra sitt gymnasiearbete hos en forskargrupp på Göteborgs universitet och vi har täta samarbeten med Chalmers och näringslivet. Över lag sker det alltså väldigt mycket positivt på skolan.

Exempelvis blev en av våra samhällskunskapslärare för något år sedan utsedd till Årets FN-lärare och året innan fick en av slagverkslärarna Framtidens musikpris. Dessutom har skolan flera gånger vunnit pris som UF-skola. Jag tror inte att det är en slump utan en naturlig följd av att vi har hittat ett fungerande arbetsklimat i arbetslagen. Det smittar av sig och skapar möjligheter även för våra elever att lyckas med sina studier.

Det öppna klimatet på skolan gör att vi lärare får möjlighet att utveckla våra undervisningsmetoder. I min undervisning strävar jag efter att göra undervisningssituationen upplevelsebaserad så att eleverna blir engagerade och intresserade. Mitt forskningsområde, strategitänkandet, handlar om att synliggöra och förklara hur vi tänkt när vi kommit fram till ett visst resultat. Det leder till reflektioner som ger flera infallsvinklar på hur man kan lösa en uppgift. På så vis skapar det ett kreativt tänkande. Det tycker jag är en stor vinst och det går i linje med hur jag ser på hur bra undervisning ska utformas. Det viktigaste av allt är att att läraren kan få eleverna att känna lust att lära, närvaro och delaktighet. Det tror jag är nyckeln till framgångsrika studier och något som vi på Hulebäck är bra på.


Nyhetsblad

Eva Fülöp, nybliven doktor i matematikdidaktik med fokus på strategitänkande.

Namn: Eva Fülöp
Ålder: 53
Familj: Två vuxna barn
Yrke: Gymnasielärare
Aktuell: Doktor i matematik vid centrum för utbildningsvetenskap (CUL)

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) är Sveriges enda ämnesövergripande forskarskola inom utbildningsvetenskap. Utbildningsvetenskap är det forskningsfält inom vilket frågor om lärande, kunskapsbildning och kunskapsprocesser studeras.

Forskningsområdet:
Eva tog sin doktorsexamen i september 2019 och hennes forskning belyser strategitänkandets roll i problemlösning ur ett matematiskt perspektiv. Hon arbetar målmedvetet med att utveckla matematik- och fysikundervisningen i skolan för att få nyfikna och aktiva elever i klassrummet.


Senast ändrad


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.