Elevhälsan på hulebäck

På Hulebäck arbetar elevhälsan i ett team, för att på så sätt skapa en helhet. Elevhälsan är till för alla elever. Vi finns här för att Din tid på gymnasiet skall bli så bra som möjligt.

Kurator

På skolan arbetar fem kuratorer som stöd för elever, föräldrar och skolpersonal. Vi arbetar för att hitta lösningar på de problem som kan uppstå för enskilda elever och grupper. Vi bidrar med kunskap om elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
Läs mer om våra kuratorer

Skolpsykolog

På Hulebäcksgymnasiet finns skolpsykolog som arbetar med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att stötta elevernas utveckling mot målen.

Läs mer om våra skolpsykologer

Skolsköterskor

På skolan finns det fem skolsköterskor som arbetar med förebyggande, stödjande och hälsofrämjande insatser. Läs mer om våra skolsköterskor

Specialpedagoger

På skolan arbetar sex specialpedagoger som är knutna till olika program.
Läs mer om våra specialpedagoger

Studie- och yrkesvägledning

Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar rörande din nuvarande studiesituation. Genom information och vägledning ger vi dig även kunskap om olika utbildningsalternativ, yrken och arbetsmarknad.
Läs mer om våra studie- och yrkesvägledare


SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.