Ordningsregler på Hulebäcksgymnasiet

På Hulebäcksgymnasiet strävar vi efter att du som elev ska känna dig trygg och uppleva studiero i en ren och fin miljö.

  • Du ska visa kamrater och personal hänsyn, och respekt och inte kränka någon annan i ord och/eller handling avseende kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Du ska utgå från Hulebäcksgymnasiets plan mot kränkande behandling.
  • Du tar som elev ansvar för dina studier, är närvarande på lektionerna, lyssnar och visar respekt när någon pratar samt kommer i tid.
  • Du bidrar till ett gott arbetsklimat samt håller vår skola ren, snygg och klotterfri.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda eller på ljudlöst under lektionstid och får inte störa undervisningen om du inte kommer överens om annat med din lärare.
  • Rökning är förbjudet inom skolans område.
  • Det är inte tillåtet att inom skolan eller skolans område delta i spel om pengar eller ”pengars värde”, det vill säga om varor och värdeföremål.
  • Droger och användning av droger är totalt förbjudet på skolan. Se vidare Hulebäcks drogpolicy/handlingsplan. Pdf, 151.4 kB.
  • Affischer och meddelanden ska godkännas av expeditionen och får endast sättas upp på anslagstavlor. Innehållet får inte strida mot skolans värdegrund.
  • Du ska känna till och respektera de särskilda regler som finns i skolans specialiserade salar och lokaler.

Om en elev bryter mot ordningsreglerna förs samtal med eleven på olika nivåer, beroende på hur allvarlig förseelsen är.

Vi polisanmäler alla handlingar som råder under Brottsbalken.

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.