Lennart Malby - pristagare 2016

Motivering:

"Till en mångsidig lärare som är en god representant för de pedagogiska och humanistiska tankar som präglar Hulebäcksgymnasiet. Lennart Malby har alltid bemödat sig om att se och tro på varje elev och det goda bemötandet kännetecknar hans arbete tillsammans med både elever och arbetskamrater. Lennart gör skillnad i stort och smått, för individen och för gruppen."

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.