Dennis Jaksch - pristagare 2015

Motivering:

"Med ett respektfullt bemötande och intresse, skapar han goda relationer för ett framgångsrikt elevarbete för dem som allra bäst behöver det. Inget är omöjligt för Dennis, som aldrig ger upp en elev."

Senast ändrad