FAQ OM hULEBÄCK

Här hittar du frågor och svar om Hulebäcksgymnasiet, lite längre ner hittar du specifika frågor och svar om programmen.

keyboard_arrow_right

Vilka program finns på Hulebäcksgymnasiet?

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Fordon- och transportprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Introduktionsprogrammen
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • NIU Innebandy
 • NIU Padel
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogammet

Alla våra tio program hittar du här.

FAQ om våra program (längre ner på sidan).

keyboard_arrow_right

Finns idrottshall?

Hulebäcksgymnasiet har två idrottshallar. Utomhus har vi även fotbollsplan och löparbanor.

keyboard_arrow_right

Finns det kurator, psykolog, skolsköterska, specialpedagog och annan personal som jobbar med elevhälsa på Hulebäcksgymnasiet?

Varje rektor har sitt eget elevhälsoteam. Där ingår rektor, kurator, psykolog, skolsköterska, specialpedagog och studievägledare för att möta elever utifrån olika behov.
Läs om elevhälsan här.

keyboard_arrow_right

Hur många elever går på skolan, och hur stora är klasserna?

På Hulebäcksgymnasiet går cirka 1800 elever. Det kan tyckas mycket, men varje program har sin egen hemvist så det blir många små skolor i den stora skolan. Programmets lärare har sitt arbetslagsrum i hemvisten och finns nära eleverna under hela gymnasietiden. Klasserna består av ca 30-31 elever.

keyboard_arrow_right

Finns det tillgång till studie- och yrkesvägledare?

Ja, på Hulebäcksgymnasiet finns tre studie- och yrkesvägledare.

keyboard_arrow_right

Används datorer och/eller surfplattor i undervisningen?

Alla elever får en egen dator när de börjar hos oss. Datorn blir ditt arbetsredskap. När du tar studenten blir du erbjuden att köpa loss din dator.
Läs mer om datorer här.

keyboard_arrow_right

Samarbetar skolan med arbetslivet?

Näringslivet i Härryda kommun är viktigt för hela Hulebäcksgymnasiet och representanter från branschen är ofta delaktiga i undervisningen. Under år 3 anordnas en arbetslivsdag där tvåorna får träffa företagare, branschföreträdare, fackliga organisationer och lyssna på föreläsningar. Läs mer om samarbetet här.

keyboard_arrow_right

På vilket sätt kan man vara med och påverka skolan och undervisningen?

Elevinflytandet finns på flera nivåer. På klassrådet diskuteras klassangelägna frågor. På programrådet samlas representanter från de olika klasserna på ett program tillsammans med rektor och lärare för att diskutera programfrågor. På hulerådet samlas en representant från varje program där eleverna träffar skolledningen. Läs mer om elevdemokrati här.

keyboard_arrow_right

Vilka språk kan man läsa på Hulebäcksgymnasiet?

Vi erbjuder franska, italienska, spanska och tyska som moderna språk.

keyboard_arrow_right

Kan jag läsa mitt modersmål på Hulebäcksgymnasiet?

Vill du läsa ditt modersmål, eller ditt modersmål som moderna språk, köper vi den kursen från Språkcentrum i Göteborg. Många av våra elever läser språk i Göteborg en eftermiddag i veckan.

keyboard_arrow_right

Hur arbetar ni förebyggande mot mobbning?

Hulebäcksgymnasiet strävar mot att alla elever och all personal ska känna sig trygga och respekterade på skolan. I skolan accepteras inte några former av diskriminering eller kränkande behandling. Varje år utvärderas trygghet och trivsel och utifrån det resultatet revideras plan mot diskriminering och kränkande behandling årligen.

keyboard_arrow_right

Vad är det bästa med er skola?

Det bästa med Hulebäcksgymnasiet är att allt finns under ett och samma tak. Vi har engagerade lärare med arbetslagsrum på programmets hemvist. Vi har en väl utbyggd elevhälsa, två idrottshallar och en matsal under ett och samma tak. Vi har även ett bibliotek på andra sidan gatan i Kulturhuset. Varje program har sin egen bibliotekarie.

keyboard_arrow_right

Finns det möjlighet att åka på utlandspraktik eller ett utbytesår under gymnasiet?

Elever i årskurs 3 på yrkesprogrammen erbjuds prakik på Malta under vårterminen. Läs mer om internationellt utbyte här.

keyboard_arrow_right

Får jag komma och skugga ett program?

Det kan vara möjligt, kontakta kontaktperson på respektive program.

keyboard_arrow_right

Vad erbjuder ni för individuella val?

Vi erbjuder många program och därför har vi ett stort utbud av individuellt valbara kurser vilket gör det möjligt att läsa kurser som hör hemma på annat program. Läs mer om våra individuella val på studieförberedande och yrkesprogram här.

keyboard_arrow_right

Hur tar jag mig till Hulebäcksgymnasiet?

Det är viktigt med bra transporter till och från skolan. Utöver den egna busshållplatsen utanför skolan så finns Mölnlycke tågstation med bra förbindelser mellan Göteborg och Borås.

keyboard_arrow_right

När är ansökan till gymnasiet öppen?

Du ansöker via Indra.se Länk till annan webbplats. , ansökan öppnar den 7 december 2021. Sista ansökningsdag är 1 februari, därefter kan endast studie- och yrkesvägledare göra eventuella ändringar i gymnasievalet. Läs mer om ansökan här

FAQ om våra program

keyboard_arrow_right

FAQ Barn- och fritidsprogrammet

Kan jag bli behörig till högskola/universitet?
Ja, beroende på vilka val du gör under din tid på barn- och fritidsprogrammet på Hulebäcksgymnasiet kan du bli behörig att söka utbildningar till ex socionom, polis, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog, samt olika lärarutbildningar.

Jag vill jobba med människor, vad ska jag välja?
På både Barn- och Fritidsprogrammet (BF) och Samhällsvetenskapsprogrammets beteendeinriktning läser man flera kurser inom beteendevetenskap. PÅ BF har man dessutom arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket gör att eleverna får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Du har möjlighet till vidareutbildning inom det beteendevetenskapliga området såsom psykolog och socionom.

keyboard_arrow_right

FAQ Ekonomiprogrammet

Vilka inriktningar har ni?
På Hulebäcksgymnasiet kan du välja mellan två inriktningar; ekonomi och juridik. Läs mer om programmets innehåll och våra inriktningar.

Jag har hört att ni har profiler på ekonomiprogrammet hos er, stämmer det?
Ja, det stämmer. Vi erbjuder följande profiler: entreprenörskap, internationell och straffrätt. Detta för att ge bättre möjligheter till fördjupning och ämnesövergripande studier samt helhetssyn. Läs mer om profiler.

Kan jag välja naturkunskap 2 som jag behöver om jag till exempel ska söka till sjuksköterskeprogrammet efter gymnasiet?
Ja, det kan du välja inom ramen för individuella val.

Kan jag välja matematik 3b om jag läser juridikinriktningen?
Ja, det kan du välja inom ramen för individuella val.

keyboard_arrow_right

FAQ El- och energiprogrammet

Vilka inriktningar har ni på el- och energiprogrammet?
Vi har inriktningen Elteknik.

Vad kan jag bli om jag går på el- och energiprogrammet?
Vi har inriktningen elteknik. En examen från vårt el- energiprogram ger en yrkesutgång till installationselektriker.

Kan jag läsa vidare efter el- och energiprogrammet?
Ja. Den grundläggande behörigheten till högskola/universitet får du genom att läsa och få minst E i engelska 6, svenska 2 och svenska 3. Du kan även läsa till matematik 2a samt samhällskunskap 1a2 och historia 1a2.

Kan jag läsa vidare på yrkeshögskola efter att ha gått el- och energiprogrammet?
Har du en yrkesexamen är du välkommen att läsa vidare på yrkeshögskola. Beroende på vad du vill läsa på yrkeshögskola behöver du ha med dig vissa specifika kurser från gymnasiet.

När har man praktik på el- och energiprogrammet?
Du har APL (arbetsplatsförlagt lärande) ungefär 9 veckor i slutet på höstterminen i år 2 samt 9 veckor på vårterminen i trean.

keyboard_arrow_right

FAQ Estetiska programmet

Vilka inriktningar har ni på ES?
Bild och form, dans, estetik och media, musik (slagverk och allmän) och teater.

Kan vem som helst söka estetiska progammet?
Ja, vem som helst kan söka till ES. Det som krävs är att du har ett intresse för den inriktning du söker.

Måste man göra färdighetsprov?
Nej, det måste man inte men i och med att man får poäng för färdighetsprovet (max 280p) så kan det löna sig att göra provet.

Hur räknas färdighetsprovet?
Ditt färdighetsprovsresultat (max 280p) läggs på ditt meritvärde från år 9. Om du söker till ES på Hulebäcksgymnasiet kan du få max 620p (340 i merit från år 9 och 280 poäng från färdighetsprovet).

Kan jag få samma behörighet på ES som på SA?
ES och SA är två olika program men helt olika inriktningar. De delar dock många kurser varav några är behörighetsgivande. Med noga planering kan du välja de behörighetsgivande kurser som saknas på ES (i jämförelse med SA) inom ramen av programfördjupning och det individuella valet, t ex moderna språk steg 3 i år 1, (valet görs i din ansökan på Indra2), matematik 2b som programfördjupning i år 2, matematik 3b och naturkunskap 2 som individuellt val i år 3.

Kan jag få full meritpoäng på ES?
Ja. Ex 1: Moderna språk steg 3 i år 1, moderna språk steg 4 i år 2 och engelska 7 i år 3.
Ex 2: Moderna språk steg 3 i år 1, matematik 2b i år 2, matematik 3b och Engelska 7 i år 3

Jag vill gå på ES och få samma behörighet som på SA och full meritpoäng. Funkar det?
Nej.

keyboard_arrow_right

FAQ Fordon- och transportprogrammetT

Vilka inriktningar har ni på Fordon- och transportprogrammet?
Vi har inriktningen Personbilsteknik.

Kan jag läsa vidare efter fordon- och transportprogrammet?
Ja. Den grundläggande behörigheten till högskola/universitet får du genom att läsa och få minst E i engelska 6, svenska 2 och svenska 3. Du kan även läsa till matematik 2a samt samhällskunskap 1a2 och historia 1a2.

Kan jag läsa vidare på yrkeshögskola efter att ha gått fordon- och transportprogrammet?
Har du en yrkesexamen är du välkommen att läsa vidare på yrkeshögskola. Beroende på vad du vill läsa på yrkeshögskola behöver du ha med dig vissa specifika kurser från gymnasiet.

keyboard_arrow_right

FAQ Försäljnings- och servicesprogrammet

Vilka inriktningar har ni?
Det nya Försäljnings- och serviceprogrammet har bara en inriktning. Läs mer om programmet här. Programmet kan leda till fortsatta studier på både yrkeshögskola, högskola och universitet .

Kan jag läsa kurser så jag får med mig den grundläggande högskolebehörigheten efter försäljnings- och serviceprogrammet på Hulebäcksgymnasiet?
Ja, det kan du.

Kan jag läsa lite mer historia, samhällskunskap och/eller matematik om jag vill eller behöver inför högskolan efteråt?
Ja, det kan du. Inför årskurs 2 kan du önska att få läsa matematik 2a och inför årskurs 3 kan du önska att få läsa kurserna samhällskunskap 1a2 och historia 1a2.

Hur många veckors APL är jag ute på under mina tre gymnasieår?
Sammanlagt är det minst 15 veckor.

keyboard_arrow_right

FAQ Introduktionsprogrammen (IM)

Vilka Introduktionsprogram erbjuder ni?
Vi erbjuder ett sökbart introduktionsprogram, vilket är en gruppbaserad yrkesintroduktion mot lager och logistik. Läs gärna om lager och logistik här Länk till annan webbplats. och om hela IM här. Övriga introduktionsprogram på Hulebäcksgymnasiet är endast sökbara för obehöriga elever i Härryda kommun.

Vad gör eleverna som tidigare gått på introduktionsprogrammen på Hulebäcksgymnasiet?
Elever som nyligen lämnat IM Hulebäcksgymnasiet gör bland annat följande idag: Utbildar sig till maskinförare, läser på barn- och fritidsprogrammet, jobbar i matvaruaffär, jobbar i byggbranschen, läser på folkhögskola, läser på vuxenutbildningen, jobbar som bilmekaniker, läser på samhällsprogrammet, jobbar i servicebutik, jobbar som budbilschaufför, läser på handelsprogrammet, jobbar som truckförare, läser på el- och energiprogrammet, jobbar på lager, jobbar som anläggare, läser vård- och omsorgsprogrammet, hovslagarlärling, läser på naturvetenskapliga programmet, utbildar sig till hundinstruktör.

keyboard_arrow_right

FAQ Naturvetenskapsprogrammet

Vilka moderna språk kan jag läsa på NA?
Vi erbjuder fortsättningspråk (steg 3) i franska, spanska och tyska. Vi erbjuder nybörjarspråk (steg 1) i franska, italienska, spanska och tyska. På NA läser du språk under år 1. Tycker du om språk kan du välja att fortsätta med ditt språk i år 2.

Vilka inriktningar erbjuder ni på NA?
Vi erbjuder inriktningarna natur och samhälle och natur. Inriktningsvalet görs inför år 2.

Vad är det för skillnad på natur och natur tvär?
På natur tvär läser du de ämnen, vars mål hänger ihop och berör varandra, i väl genomarbetande projekt. Läs mer om NA tvär på programmets hemsida.

Ger Naturvetenskapliga programmet full behörighet?
Ja, nästan. NA är känt för att ge en bred behörighet vilket lockar många sökanden. Viktigt att tänka på är att om man inte lyckas med sina studier på NA så blir programmet väldigt smalt.

Vad bör jag tänka på om jag vill gå på NA?
Att tycka om matematik är en förutsättning om du vill gå på NA. Om du tycker att matematik är svårt så blir även fysik- och kemikurserna svåra att klara. Du bör ha minst ett C med dig från grundskolan.

keyboard_arrow_right

NIU Innebandy

Vilka program är knutna till NIU, Innebandy?
Om du vill söka till NIU innebandy, så kan du söka BF, EK, SA och NA. Läs mer om inrikningar och NIU här.

Vilka innebandykurser läser man på NIU?
Du läser totalt 400 poäng innebandy på NIU. Idrottsspecialisering 1, 2 och 3 samt Träning- och tävlingslära 1.

Om jag blir uttagen till NIU, blir jag då erbjuden en plats på era program?
Nej. Även om du blir antagen till NIU så måste du ha tillräckliga betyg för att erbjudas en plats på önskat program.

När är sista ansökningsdatum till NIU?
Sista ansökningsdag till NIU är 1 december 2020. Håll utkik på vår hemsida för mer information, eller kolla in Innebandyförbundets hemsida.

keyboard_arrow_right

FAQ Samhällsvetenskapsprogrammet

Vilka moderna språk kan jag läsa på SA?
Vi erbjuder fortsättningsspråk (steg 3) i franska, spanska och tyska. Vi erbjuder nybörjarspråk (steg 1) i franska, italienska, spanska och tyska.

Om du tycker att det språk du läser nu är för svårt att fortsätta med så kan det vara en idé att börja med ett nybörjarspråk. På SA läser du moderna språk i årskurs 1 och årskurs 2. Det kan därför vara bra att ha ett intresse för språk när man ska läsa på SA

Hur mycket matematik kan jag läsa på SA?
Alla elever på SA läser matematik de två första åren, matematik 1b och matematik 2b. Det är därför bra om man har intresse och fallenhet för matematik när man ska läsa på SA. Man har även möjlighet att läsa matematik 3b i årskurs 3.

Vilka inriktningar har ni på SA?
Vi har alla tre inriktningar:
Beteendevetenskap, medier, information och kommunikation och samhällsvetenskap. Inriktningsvalet görs egentligen inför år 2. Det är dock bra om man anger i sin ansökan vilken inriktning man tror sig vilja ha. Då försöker vi göra klasserna utifrån det så blir det inte så stora klassförändringar inför år 2. Läs mer om inriktningar och programmet och inriktningarna här SA media , SA samhäll , SA beteende.

Om man har ett medieintresse men tycker att det är kämpigt med matematik och/eller moderna språk kan man välja inriktningen ”estetik och media” på det estetiska programmet.

Vad ska man ha för skills för att välja SA?
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Ett av syftena när man går SA är alltså att man har en avsikt att läsa vidare på högskola/universitet. De ”skills” som är mycket användbara på SA är att man tycker om att jobba med texter, både vad gäller att läsa texter men även att själv skriva texter i form av inlämningsuppgifter och fördjupningsuppgifter.

keyboard_arrow_right

FAQ Teknikprogrammet

Vilka inriktningar har ni på teknikprogrammet?

 • Design- och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Teknikvetenskap

Kan jag fortsätta med mitt moderna språk på teknikprogrammet?
Ja, det går bra. Klicka i det i din ansökan under ”individuella val” på Indra2.

Går det att bli behörig till Chalmers om jag väljer att läsa informations- och medieteknik eller design och produktutveckling?
Ja, det går bra. Du kan med dina val av programfördjupning och individuella val läsa fysik 2 och matematik 4.

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.