Jens blomkvist - pristagare 2018

Motivering:

”Jens har ovillkorligen alltid elevens bästa i centrum: i sitt klassföreståndarskap, mentorskap, samordnarskap och framförallt som en inkännande, rolig, metodisk och lysande lärare. Jens har förmågan att ha det pedagogiska perspektivet i allt och är utan tvekan även Hulebäcks bästa schemaläggare genom tiderna.”

Senast ändrad