GrafiK

Skapa grafisk design

Grafisk kommunikation är kursen där du utvecklar dina kreativa, estetiska och tekniska färdigheter i grafisk design.

Du lär dig att använda programvarorna Adobe Photoshop, Indesign och Illustrator, du skapar skisser och illustrationer på digital ritplatta. Du får kunskaper om processer och tekniker som leder fram till en grafisk produkt med genomtänkt layout, färgmatchning, färgsymbolik och typografi.

Inspiration hämtas från aktuell grafisk form och workshop på tryckeri.

Senast ändrad


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.