Elevdemokrati

Gör din röst hörd!

Demokrati och inflytande över sin studievardag är oerhört viktigt för oss på Hulebäck. Eleverna ska känna att de har möjlighet att påverka sin skolgång och våra årliga enkätundersökningar visar att vi är bra på det.

Elevinflytandet finns på flera nivåer och alla nivåer har sin funktion. Allt kan man naturligtvis inte bestämma som elev, det finns ju statliga och kommunala dokument som måste följas, men mycket praktiskt och organisationsmässigt går att vara med och påverka.

Våra forum för elevinflytande

Huleråd

Från varje programråd väljs det en representant som är med i Hulerådet. Hulerådet är ett diskussionsforum där eleverna träffar hela skolledningen några gånger per termin för att diskutera skolövergripande frågor.

Programråd

Representanter från de olika klasserna på ett program träffas med rektor och lärare för att diskutera frågor som rör programmet. Det kan vara arbetsmiljö (med obligatoriskt elevskyddsombud), kurser, programinnehåll, fester, uppehållsytor med mera.

Klassråd

Här diskuterar eleverna klassangelägna frågor en gång i veckan. Här tränas även mötesteknik och demokratiska processer.

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.