Inriktning

samhäll

Gör världen begriplig

För dig som har bestämt dig för att läsa vidare och vill ha behörighet till många utbildningar i framtiden. 

Samhällsvetenskap är det självklara valet för dig som gillar samhällsfrågor där människan står i centrum. Vi studerar och ifrågasätter vårt samhälle och vår omvärld. Varför ser det ut som det gör? Hur kan vi påverka och förbättra det samhälle och den värld vi lever i? Utbildningen har ett framtidsperspektiv där dina kunskaper ger dig tillträde till många olika utbildningar.

Analysera och reflektera

På samhällsvetenskapsinriktningen utvecklar du din förmåga att analysera och reflektera. Under hela din utbildning finns ett internationellt och historiskt perspektiv med. Undervisningen utvecklar ditt intresse för samhällsvetenskapliga frågor, som inkluderar att ifrågasätta strukturer och makthavare.

Vi arbetar med olika metoder, tvärvetenskapliga arbeten kombineras med enskilda och du får träna ditt kritiska tänkande. Du utvecklar verktyg för att förstå världen och dig själv.

Möjlighet att välja väg

Din valfrihet är viktig för oss. Vi erbjuder dig både en bred bas och avancerade spetskunskaper. För att du ska bli maximalt förberedd för vidare studier erbjuder vi därför fördjupningskurser i vissa ämnen. Vi har ett stort språkutbud som ger en utbildning med internationellt fokus. Du blir väl förberedd för vidare studier i såväl Sverige som utomlands.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100

Naturkunskap 1b

100

Engelska 6

100

Religionskunskap 1

50

Historia 1b

100

Samhällskunskap 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Svenska 1-3 eller svenska som andraspråk 1-3

300

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Programgemensamma karaktärsämnen

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

Inriktning 450 p

Inriktning Samhällsvetenskap

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Historia 2

100

Samhällskunskap 3

100

Religionskunskap 2

50

Programfördjupning 300 p

Obligatoriska fördjupningskurser 200 p

Politik och hållbar utveckling

100

Naturkunskap 2

100

Gymnasiearbete

100

Valbara fördjupningskurser 100 p

Engelska 7

Matematik 3

Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

100

Citat

emma eklund

Det är intressant och meningsfullt att lära sig och få djupare förståelse för hur världen funkar.

Inriktningar

På Hulebäcksgymnasiet finns de tre inriktningarna Media, Beteende och Samhäll.

Samhäll Beteende

Samhäll Beteende

Samhäll Media

Samhäll Media

Samhäll Samhäll

Samhäll Samhäll

Samarbetspartners

Göteborgs universitet, FN-förbundet, Transfer, MobileStories, Statens Medieråd

UF

studie- och yrkesvägledare

Sofia Lundberg

sofia.lundberg@harryda.se

031-724 66 15

Senast ändrad


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.