Jan östgärds minnesfond

Jan Östgärds pedagogiska utmärkelse för Hulebäcksgymnasiet" instiftades 2014 till minne av gymnasiechefen Jan Östgärd.

Jan Östgärds pedagogiska utmärkelse för Hulebäcksgymnasiet instiftades 2014 till minne av gymnasiechefen Jan Östgärd som var verksam på Hulebäcksgymnasiet under åren 1996-2014. Jan började sin karriär som lärare på grundskolan i Härryda kommun för att sedan bli studierektor på vuxenskolan innan han kom till Hulebäck. Jan Östgärd tillträdde som gymnasiechef 2007.

Syftet med utmärkelsen

Syftet med utmärkelsen är att främja och uppmuntra bra pedagogisk verksamhet på Hulebäck.

Vem kan få utmärkelsen?

All personal som är tillsvidareanställd och som genom sitt sätt att verka bidrar till att Hulebäcksgymnasiet har en bra pedagogisk verksamhet.

Delas ut årligen

"Jan Östgärds pedagogiska utmärkelse för Hulebäcksgymnasiet" utdelas varje år i samband med personalens sommaravslutning i juni.
Första utmärkelsen delades ut i juni 2015.

Pristagare tidigare år

Bidrag till minnesfonden

Inbetalning till minnesfonden kan göras på PG 728655-2, Härryda kommun.

Kontakt på skolan

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.