Kuratorer

Behöver du prata med en kurator?

Du är välkommen till oss om du behöver en samtalspartner, stöd och hjälp. Det kan gälla olika bekymmer med dina studier, kamrater, föräldrar eller din partner. Stress, sömnsvårigheter, funderingar kring livsfrågor är andra exempel på anledningar till att elever besöker oss.

Du kan också få hjälp att komma i kontakt med andra verksamheter som socialtjänst, ungdomsmottagningen med flera. Hos oss kan du hämta ansökningsblanketter till extra tillägg, studiemedel, stipendier med mera. Även dina föräldrar är välkomna att höra av sig till oss.

Vi kuratorer arbetar också med

  • Elever i grupper och klasser
  • Flerpartssamtal - elev - föräldrar - lärare - nätverk
  • Skolsociala utredningar av enskild elevs behov
  • Handledning och konsultation till skolpersonal
  • Skolövergripande värdegrundsarbete
  • Krishantering

Kontaktuppgifter Kuratorer

Länkar till aktuella sidor och dokument

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.