Skolsköterskor på hulebäck

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av den samlade elevhälsan på skolan. Arbetet bedrivs främst hälsofrämjande och förebyggande och följer barnens- och ungdomarnas utveckling under skoltiden. Hälsokontroller och vaccinationer erbjuds regelbundet utifrån socialstyrelsens rekommenderade basprogram.

I skolan är den medicinska insatsen inom elevhälsan en självständig verksamhetsgren. Det innebär att sekretess gäller för uppgifter i elevhälsans medicinska insats och att en sekretessprövning måste göras om man vill lämna ut uppgifter till elevhälsans övriga delar eller till övrig personal inom skolan.

Elevhälsans medicinska insats är ett erbjudande. Till skolsköterskan kan både elever och vårdnadshavare vända sig för att få stöd och råd i frågor om hälsa, utveckling och skolrelaterade problem.

I årskurs 1 erbjuder vi alla elever till ett enskilt hälsofrämjande samtal. Vi finns tillgängliga för eleverna dagligen via en öppen mottagning/drop-in. Vi utför enklare sjukvårdsinsatser och förmedlar kontakt med skolläkaren.

Varje program har en egen kontaktskolsköterska som du ska vända dig till i första hand.

Det finns fyra mottagningar på skolan:

  • Huvudbyggnaden i Gatan, C17
  • Huvudbyggnaden, plan 2, B26b
  • Samhällsbyggnaden, G-korridoren på plan 2
  • Lillebäck, entréplan

Kontakt skolsköterskor

Externa länkar:

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.