profil

Natur

Varierad undervisning med ELEVEN I fokus

På Natur blandar vi föreläsningar, laborationer, exkursioner, studiebesök och ämnesövergripande studier beroende på kursens innehåll. 

Det finns många möjligheter till egna val där du kan kombinera de naturvetenskapliga ämnena med exempelvis språk.
Vi arbetar nära både högskola och universitet vilket innebär att du exempelvis kan arbeta med riktig forskning i vår forskarkurs. Ett annat spännande exempel är vår samhällsvetenskapliga specialiseringskurs med inriktning på naturvetenskapliga frågor – en kurs som du läser om du väljer Natur med samhällsvetenskaplig inriktning.

Lärare med hög kompetens

På Natur arbetar erfarna välutbildade lärare, varav flera med forskarerfarenhet, vilket ger programmet spetskompetens. Kring varje klass arbetar ett begränsat antal lärare vilket ger närhet och kontinuitet. Våra årskursvisa studieresor (bland annat till Stockholm) bidrar ytterligare till att skapa gemenskap och sammanhang. Dessutom försöker vi ständigt att utgå från ett elevfokus när vi planerar prov och inlämningar för att på så sätt undvika onödig stress. Elevhälsoperspektivet är viktigt för oss och därför har vi bland annat utvecklat ett hälsoprojekt som involverar både lärare, elever, skolsköterska, kurator och psykolog.

Vetenskapligt förhållningssätt

Hulebäcksgymnasiet har tillgång till mycket välutrustade laborationssalar och genom studiebesök, projektarbeten och utbyten av olika slag får du kontinuerligt kunskap från näringslivet och världen utanför skolan. Att hitta, välja, analysera och bearbeta fakta är viktiga och eftertraktade kunskaper på framtidens arbetsmarknad och det är något du kommer att ägna mycket tid åt. På Natur får du också alla kunskaper för att skaffa dig ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100

Matematik 2c

100

Engelska 6

100

Matematik 3c

100

Historia 1b

100

Religionskunskap 1

50

Idrott och hälsa 1

100

Samhällskunskap 1b

100

Matematik 1c

100

Svenska 1-3 eller svenska som andraspråk 1-3

300

Programgemensamma karaktärsämnen

Biologi 1

100

Kemi 1

100

Fysik 1

100

Moderna språk

100

Inriktningar 400 p

Naturvetenskap

Biologi 2

100

Kemi 2

100

Fysik 2

100

Matematik 4

100

Naturvetenskap och samhälle

Geografi 1

100

Biologi 2

100

Samhällskunskap 2

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Programfördjupning

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

100

Citat

EMILI KOSEsKA

Närheten till lärarna och till andra elever skapar en härlig gemenskap både i klassen och på programmet.

Samarbetspartners

Göteborgs universitet och Chalmers.

studie- och yrkesvägledare

Mona Renkel

mona.renkel@harryda.se

031-724 66 16

Senast ändrad


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.