Individuella val på Hulebäck

Vi erbjuder många program och därför har vi ett stort utbud av individuellt valbara kurser vilket gör det möjligt att läsa kurser som hör hemma på annat program eller kurser som kan fördjupa ditt intresse.

Valbara kurser på studieförberedande program

Kurs

Poäng

Beskrivning

Kontaktperson

Bild och form 1b

100p

I kursen får du lära dig grundläggande bildframställningstekniker såsom teckning, måleri, skulptur, tryck, fotografi och digital teknik. Det finns också möjlighet att pröva på designuppgifter. Kan ej kombineras med Bild och form 1a1

Lena Tidblom

Cad 1

50p

Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att rita, konstruera och designa föremål. Vi ritar i 2D och 3D. 3D-ritningarna skriver vi ut på en 3D-skrivare. Vi går igenom ritningsstandarder,ergonomi och metoder för hållfasthetsberäkningar.

Jonas Börve

Cad 2

50p

Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att rita, konstruera och designa föremål. Vi ritar i 2D och 3D. 3D-ritningarna skriver vi ut på en 3D-skrivare. Vi går igenom ritningsstandarder,ergonomi och metoder för hållfasthetsberäkningar. Bygger på Cad 1.

Jonas Börve

Dansteknik 1

100p

I kursen lär du dig grunderna i jazz/showdans och modern/contemporary dans. Du får lära dig flera danser och även skapa korta steg/danssekvenser tillsammans med andra samt se och analysera dansfilm.

Lisa Kleberg

Design 1

100p

Du får lära dig olika faser i designprocessen, hur du strukturerar upp ett designarbete både i grupp och individuellt samt hur du arbetar i projekt. Du får arbeta idéskapande i två- och tredimensionella arbeten genom skisser, modeller och olika prototyper, både analogt och digitalt. Genom designprocessen utmanas du att tänka hållbart, rikta till dig olika målgrupper i samhället, presentera och att ständigt utveckla och utvärdera idéer.

Alfred Werwenkel, Marcus Daun

Digitalt skapande

100p

Undervisningen i ämnet digitalt skapande ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med digital teknik. Undervisningen har en experimentell och undersökande karaktär och ger eleverna möjlighet att arbeta med kombinationer av olika uttryck. Eleverna ska ges möjlighet att ta del av, diskutera och analysera digitalt skapade produkter och konstverk samt att utveckla förmåga att bedöma konstnärliga och tekniska kvaliteter i digitalt skapande.

Ulf Anagrius

Engelska 7

100p

Kursen behandlar teoretiska och komplexa ämnesområden, även av viss vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning och valt fördjupningsområde samt till samhälls- och arbetsliv. I kursen ingår ett självständigt akademiskt arbete med tillhörande muntligt oppositionsseminarium. Mycket goda förkunskaper i engelska och ett läsintresse rekommenderas för att tillgodogöra sig kursen.

Mats Andersson

Ensemble 1

100p

I kursen spelar och/eller sjunger man tillsammans i grupp. Det finns utrymme för gruppen själva att påverka vilken musik som spelas. Man spelar även låtar som väljs av läraren. Kursen kommer att innehålla olika musikstilar.

Mats Högberg

Entreprenörskap/
Ung företagsamhet

100p

Ung Företagsamhet är en kurs för dig som vill pröva på hur det är att driva ett riktigt företag några timmar per vecka under ett skolår. Ni lär er bl a skriva affärsplan, räkna på priser, sälja och marknadsföra era produkter och tjänster. Målet med kursen är att ge er ungdomar inblick i hur ett företag fungerar och ge er kontakter inom näringslivet. Se vidare www.ungforetagsamhet.se Länk till annan webbplats.

Michael Hernius

Film- och tv-produktion 1

100p

Kursen Film- och tv-produktion 1 är en grundkurs där du får stifta bekantskap med olika moment i filmning och redigering. Du kommer att få producera egna filmer i olika genrer och möjlighet att få utlopp för din egen kreativitet. Kursen kräver inga särskilda förkunskaper men ett intresse för film underlättar.

Ulf Anagrius

Filosofi 1

50p

Filosofin tränar dig i att tänka kritiskt kring vår existens, vår kunskap och vårt vetande. Existentiella frågor som rör livet och döden, hur vi ska förhålla oss till vetenskapen och vad denna kan förklara samt frågor kring moral och tankar om rätt och fel, är några exempel på innehållet i kursen.

Oskar Lodin

Fotografisk bild 1

100p

I kursen Fotografisk bild 1 lär vi oss fotograferingens sköna grunder. Det innebär bland annat att betrakta vår omgivning med fotografens blick och se motiv ur nya vinklar och perspektiv. Vi lär oss också hur man hanterar systemkameran rent praktiskt för att kunna ta just den bild man sett för sitt inre. Dessutom lär vi oss hur man i Photoshop efterbehandlar bilderna för att förstärka det budskap eller det estetiska värde vi vill förmedla. Vi lär oss helt enkelt att skapa bilder, i stället för att ta kort.

Carl Cidson

Fysik 3

100p

Kursen behandlar bland annat rörelsemängdmoment, kvanttal, halvledarelektronik, partikelmodell för ideala gaser, orientering om den allmänna relativitetsteorin och mycket mer. Du ska även genomföra ett undersökande mindre projekt där datorbaserad numerisk simulering används för att fördjupa och tillämpa valfritt område på en problemställning med anknytning till fysik.


Företagsekonomi 1

100p

Kursen kommer att ge dig kunskaper och färdigheter i att driva företag och att förstå hur ekonomiska beslut kan genomföras. Du kommer att få konkreta kunskaper i hur du kontrollerar företagets ekonomi genom att lära dig bokföring. Du kommer att få kunskaper om hur en organisation kan ledas och organiseras. Du kommer att få grundläggande kunskaper om marknadsföring av produkter och idéer. En genomgående tråd i kursen är entreprenörstänkande, det vill säga prövande av idéer och hur dessa idéer kan genomföras.

Jan Alestig

Geografi 1

100p

Geografi är världens ämne! Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar både natur- och kulturgeografi. Perspektiven är både det lokala och det globala. I kursen kommer du få lära dig om resursfrågor, befolkning, naturkatastrofer och mycket mer. Och bara så du vet: Geografiämnet på gymnasiet är inte blindkartor

Sven Olsson

Grafisk kommunikation 1

100p

I kursen Grafisk kommunikation 1 lär vi oss grunderna i layout och design i digital miljö. Det innebär att vi uteslutande jobbar med datorer. Vi använder oss av professionella program, det vill säga Adobe InDesign och Adobe Photoshop. Kursen ger grundläggande kunskaper i layout av alltifrån visitkort, bok- och cd-omslag till broschyrer, affischer och dagstidningar. Vi lär oss också hur man bearbetar och manipulerar bilder på ett professionellt sätt. Dessutom gör vi logotyper och bilder av vektorgrafik.

Carl Cidson

Idrott och hälsa 2

100p

Kursen Idrott och hälsa 2 innehåller upplevelsebaserade aktiviteter utomhus och inomhus samt dans- och musikpass som träningsform. Undervisningen kommer också att behandla hälsobegreppets grunder, riskfaktorer i samband med träning, kroppsideal, ergonomi och fysiologiska och psykologiska effekter av fysisk aktivitet.

Tina Petersson

Idrott och hälsa specialisering 1

100p

Målet för kursen är att utveckla elevens förmåga att använda en enskild idrott för att utveckla den kroppsliga förmågan. Det som bedöms är hur en idrott kan användas för att utveckla en förmåga att ta hand om sin kropp i nutid och framtid på ett hälsosamt sätt. OBS! Själva träningen, som är den största delen av kursen, kommer du att bedriva i din klubb. Det krävs att du inom din idrott utövar både träning- och tävlingsverksamhet. I skolan har vi teoriundervisning i ämnesområdena träningslära, idrottens organisation och historia, kulturella och sociala aspekter på idrotten, etik och moral, idrotten ur ett hälsoperspektiv.

Heli Ericsson

Internationella relationer

100p

Internationella relationer: Kursen tar upp internationella frågor ur olika aspekter och behandlar orsaker till ochkonsekvenser av samarbeten och konflikter samt globaliseringens möjligheter och utmaningar.

Sven Olsson

Kriminologi

100p

I kursen kriminologi (Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering) undersöks hur brottslighet ser ut, till exempeö vilka brott som huvudsakligen begås. Vidare undersöks vem det är som drabbas, vem som fastnar i kriminellt beteende och hur samhället arbetar med brottsbekämpning. Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne med inslag av bl a sociologi, psykologi, statskunskap och juridik.

Johan Hultén

Körsång 1

100p

Här får du utveckla din röst med fokus på kör. Du får sjunga i stämmor i olika stilar där svårighetsgraden varierar beroende på gruppen.

Peter Holmstrand

Ledarskap och organisation

100p

Ämnet tar upp ledarskap utifrån olika perspektiv. Centrala begrepp är också personkännedom, gruppdynamik, och kommunikation. Vi gör tester, utför gruppdynamiska övningar och skapar rollspel. Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik.

Claes Göran Hedlund

Massage 1

100p

I kursen ingår det både teori och praktik där du får lära dig kroppens anatomi och fysiologi med fokus på muskler, skelett och leder. Du lär dig olika massagetekniker såsom bl a svensk klassisk massage, taktil massage och ansiktsmassage.

Lisa Kleberg

Matematik 2b

100p

Kursen bygger vidare på Ma1b inom bl a algebra, aritmetik, geometri, sannolikhet, statistik, taluppfattning och matematisk problemlösning.

Annika Lindhe Rydh

Matematik 3b

100p

Kursen bygger vidare på Matematik 2b inom aritmetik, algebra och
funktionslära. Kursen innehåller även potensfunktioner, derivata och integraler.

Inger Andersson

Matematik 4

100p

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper vad gäller begreppen derivata och integraler som introducerats i Matematik 3c. Du får också lära dig mer om matematisk argumentation och bevisföring och de trigonometriska funktionerna och dess egenskaper. Som grädde på moset utvidgar vi dessutom vår talmängd genom att introducera de komplexa talen.

Fredrik Olofsson

Matematik 5

100p

Kursen handlar till stor del om diskret matematik, vilken är relativt fristående från tidigare matematikkurser. Exempel på detta är områdena mängdlära, kombinatorik, grafteori, begreppet kongruens och induktionsbevis. Dessutom ingår i kursen en fördjupning i områdena differentialekvationer och problemlösning, vilka båda i hög grad bygger på Matematik 4.

Ralf Lundberg

Mental träning

100p

Hur får du det betyget du vill ha? En både praktisk och teoretisk kurs där du lär dig hur du uppnår dina mål, klarar av svårigheter, skapar motivation och hanterar stress. Vi tar också upp inlärning, handledning och viss pedagogik.

Peter Holmstrand

Moderna språk 1 -

100p

Japanska - Kvällstid i Göteborg i mån av plats


Moderna språk 2 -

100p

Italienska - Förkunskap: Italienska 1


Moderna språk 3

100p

Franska, Italienska, Spanska, Tyska - Förkunskap: Moderna språk 2 med lägst betyget E


Moderna språk 4

100p

Franska, Italienska, Spanska, Tyska - Förkunskap: Moderna språk 3 med lägst betyget E


Moderna språk 5

100p

Franska, Italienska, Spanska, Tyska - Förkunskap: Moderna språk 4 med lägst betyget E


Musikal

100p

Vill du vara med och sätta upp en musikal på Hulebäck? Vill du stå på scen - sjunga, agera, kanske jobba med scenografi och rekvisita, ljud eller ljus? Då är detta kursen för dig. Vi kommer jobba med att stärka ditt självförtroende, din förmåga att stå framför en publik/klass, få kontroll på din nervositet, förbättra din kroppskontroll samt utveckla dig inom sång, dans och teater. Undervisning kommer ske i grupp, med möjlighet till viss individuell coachning. Inga förkunskaper krävs.

Per Helgesson, Nina Thomas

Musikproduktion 1

100p

I kursen får du lära dig spela, arrangera och producera musik med hjälp av datorn i två olika musikprogram, DAW. Programvaran är FL Studio och Pro Tools. Du lär dig att sköta analog och digital ljudteknik som mixerbord, mikrofoner, förstärkare och PA-system för både livebruk och studioinspelning. Du får även nyttiga kunskaper i akustik, ljudlära och ljudlagring.

Håkan Lindgren

Naturkunskap 2

100p

Kursen behandlar universums utveckling, materiens uppbyggnad, människokroppens organ och organsystem (hur de påverkar våra liv) samt evolutionens mekanismer. Dessutom hur naturvetenskapliga metoder och arbetssätt påverkar samhället.

Jesper Hellstrand

Privatjuridik

100p

Kursen ger en grundläggande förståelse för vad juridik är, med betoning på det som gäller individen. Kursen omfattar bland annat familjerätt och arvsrätt, avtalsrätt, konsument- och köprätt, process- och straffrätt samt utvecklar förmågan att förstå juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Claes Göran Hedlund

Programmering 1

100p

I kursen lär du dig att skriva program i programmeringsspråket Java. Kursen ger också kunskaper om vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk och du lär dig att analysera och strukturera programmeringsproblem. Du lär dig också grundläggande om datastrukturer, sorterings och sökalgoritmer, objektorientering, rekursiva algoritmer samt grafisk programmering.

Jonas Börve

Psykologi 1

50p

Psykologin studerar olika förklaringsmodeller till mänskligt beteende med utgångspunkt i alltifrån hjärnan och genetik till barndom, omgivning och miljö. Du får bland annat fördjupa dig i vad som formar vår personlighet, vad som påverkar vår självbild och vad psykisk ohälsa innebär och hur det kan förklaras och behandlas.

Ola Comstedt

Psykologi 2a

50p

Kursen innehåller studier i personlighetspsykologi, klinisk psykologi (dvs. psykiska sjukdomar) samt
utvecklingspsykologi (eller hur vi utvecklas i takt med att vi blir äldre). Kopplingen till samhället och hur media ochkultur påverkar vår livsstil och personlighet är också ett viktigt inslag i kursen.
Bygger på Psykologi 1.

Ola Comstedt

Retorik

100p

I kursen tränar du på att få tala i olika situationer, både förberett och oförberett. Gruppen samspelar under hela kursens gång och arbetet i klassrummet bygger på ett varmt ”ge och ta” klimat. Efter kursens slut kommer du att vilja, våga och kunna tala inför grupp.

Maria Grundin

Samhällskunskap 2

100p

Kursen ger ytterligare breddning och fördjupning av samhällskunskap. De samhällsfrågor som studeras blir mer komplexa. Härigenom tränas eleverna i arbetssätt och analyser som alltmer närmar sig det sätt som de vetenskaper som ligger till grund för ämnet arbetar efter. Krävs som behörighet till vissa utbildningar t.ex. samhällskunskapslärare. Bygger på samhällskunskap 1

Åsa Pärnerud

Skrivande

100p

Den här kursen fördjupar din kunskap om skrivandet på flera olika sätt. Vi kommer att träna på att skriva olika typer av texter och lära oss hur syftet med texten påverkar utformningen. Innehållet i kursen spänner över såväl skönlitterärt skrivande som informerande/argumenterande. Vi jobbar med både traditionellt uppbyggda texter och kreativa lösningar för att skapa nytt. Bygger på Svenska 1

Sofia Oldin Cedervall

Teater/Scenisk gestaltning 1

100p

I ämnet Teater tränar du grunder i skådespeleri, sätter dig in i en roll och arbetar gruppvis med en föreställning. I kursen ingår bland annat dramaövningar, improvisationer och avslappning. Du får också personlig utveckling, stärkt självförtroende och du lär dig tala inför en publik.

Christer Thunberg, Sandra Karlkvist

Ungdomskulturer

100p

Kursen tar upp ungdomars levnadsförhållanden samt deras roll i samhället. Ungdomskulturers uppkomst, utveckling, kännetecken och uttryck ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Skapandet av subkulturer och identiteter med utgångspunkt i genus, etnicitet och klass.

Anders Blomdahl, Lisa Kjellberg

 

Valbara kurser på yrkesprogram åk 2

Kurs

Poäng

Beskrivning

Kontaktperson

Mental träning

100p

Hur får du det betyget du vill ha? En både praktisk och teoretisk kurs där du lär dig hur du
uppnår dina mål, klarar av svårigheter, skapar motivation och hanterar stress. Vi tar också upp
inlärning, handledning och viss pedagogik.

Peter Holmstrand

Plocklagerhantering – möjlighet till truckkort

100p

Kursen handlar om godshantering med hjälp av truckar. Det handlar också om lastning,
lossning, och lastsäkring av gods samt lagar och andra bestämmelser som reglerar
yrkesmässig godshantering. Du jobbar med E-truck (webbaserad utbildning) när du läser teoridelen som innehåller datorstödda spel och simuleringar. Detta varvas med praktiska körövningar. Upplägget liknar körkortsutbildningen.

Michael Hernius

Privatjuridik

100p

Kursen ger en grundläggande förståelse för vad juridik är, med betoning på det som gäller
individen. Kursen omfattar bl a familjerätt och arvsrätt, avtalsrätt, konsument- och köprätt,
process- och straffrätt samt utvecklar förmågan att förstå juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Claes Göran Hedlund

Ungdomskulturer

100p

Kursen tar upp ungdomars levnadsförhållanden samt deras roll i samhället. Ungdomskulturers
uppkomst, utveckling, kännetecken och uttryck ur ett historiskt och internationellt perspektiv.
Skapandet av subkulturer och identiteter med utgångspunkt i genus, etnicitet och klass.

Anders Blomdahl, Lisa Kjellberg

Verktygs- och materialhantering

(gäller endast EE)

100p

Verktygs- och materialhantering behandlar planering, beräkning och utförande av
montagearbeten inom många olika områden. Vidare behandlar ämnet hur man hanterar
verktyg, material, maskiner och fästdon samt i vilka sammanhang de får och kan användas,
t.ex. utifrån säkerhetsaspekter. Du får även kunskaper om ergonomi och arbetsmiljö.

Joakim Simonsson

 

Valbara kurser på yrkesprogram åk 3

Kurs

Poäng

Beskrivning

Kontaktperson

Fotografisk bild 1

100p

I kursen lär vi oss fotograferingens sköna grunder. Det innebär bland annat
att betrakta vår omgivning med fotografens blick och se motiv ur nya vinklar och perspektiv.
Vi lär oss också hur man hanterar systemkameran rent praktiskt för att kunna ta just den bild
man sett för sitt inre. Dessutom lär vi oss hur man i Photoshop efterbehandlar bilderna för att
förstärka det budskap eller det estetiska värde vi vill förmedla. Vi lär oss helt enkelt att skapa
bilder, i stället för att ta kort.

Carl Cidson

Idrott och hälsa 2

100p

Kursen Idrott och hälsa 2 innehåller upplevelsebaserade aktiviteter både utomhus och
inomhus samt ett antal olika motions- och träningsformer. Undervisningen kommer också
att behandla hälsobegreppets grunder, riskfaktorer i samband med träning, ergonomi
samt fysiologiska och psykologiska effekter av fysisk aktivitet.

Tina Petersson

Plocklagerhantering – möjlighet till truckkort

100p

Kursen handlar om godshantering med hjälp av truckar. Det handlar också om lastning,
lossning, och lastsäkring av gods samt lagar och andra bestämmelser som reglerar
yrkesmässig godshantering. Du jobbar med E-truck (webbaserad utbildning) när du läser teoridelen som innehåller datorstödda spel och simuleringar. Detta varvas med praktiska körövningar. Upplägget liknar körkortsutbildningen.

Michael Hernius

Privatjuridik

100p

Kursen ger en grundläggande förståelse för vad juridik är, med betoning på det som gäller
individen. Kursen omfattar bl a familjerätt och arvsrätt, avtalsrätt, konsument- och köprätt,
process- och straffrätt samt utvecklar förmågan att förstå juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Claes Göran Hedlund

Svenska 3
(krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier)

100p

Kontakta din svensklärare för mer information om kursen
Förkunskapskrav: Svenska 2


Servicekunskap

(kan endast väljas av FT-elever)

100p

Som fordonsmekaniker arbetar du oftast nära en kund och många mekaniker arbetar som
kundmottagare. Service är viktigt för att skapa goda kundrelationer, ta ekonomiskt ansvar och
arbeta långsiktigt, målmedvetet och hållbart. Undervisningen i kursen ska ge eleverna
möjlighet att utveckla kunskaper om personlig försäljning och service. I undervisningen ska
eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om kundorienterat och målinriktat
servicearbete. På så sätt får eleverna förutsättningar att kommunicera med och möta kunder på
ett professionellt och målgruppsanpassat sätt.

Ulf Bergstrand

Senast ändrad

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.