Mia Alström Larsson - Pristagare 2023

Motivering:

Motivering  Mia Alström Larsson – Jan Östgärds pedagogiska utmärkelse för Hulebäcksgymnasiet


Mia Alström Larsson är en medarbetare som under många år arbetat med våra elever på ett innovativt sätt och med ett möjliggörande förhållningssätt.

Vid tillfällen då en elev, klass, lärare, mentor eller rektor ber om råd, stöd eller hjälp skapas alltid ett utrymme för samtal och tillsammans skapas förutsättningar för lösningar.

Att vara den du är och möjliggöra för att bli den du vill är något som denna medarbetare alltid arbetar för. Nyfiken och en envis ambition om att det går att hitta lösningar, oavsett om de är digitala eller analoga.

Mia besitter en förmåga att överföra tidigare erfarenheter och kunskaper till nya sammanhang och nya lösningar i den pedagogiska verksamheten.

Att tillsammans skapa förutsättningar och att inbringa hopp, mod och motivation hos såväl medarbetare som elever är en självklar utgångspunkt för denna speciella pedagog.

För att arbeta speciellt som pedagog krävs en special pedagog. I år går Jan Östgärds pris till en specialpedagog som arbetat på såväl gymnasiesärskola, IM som Naturvetenskapliga programmet.

Årets mottagare av Jan Östgärds fond: Mia Alström Larsson

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.