kvalitetsarbete

På Hulebäcksgymnasiet är vi måna om att undervisningen ska hålla hög kvalitet. Vi arbetar målmedvetet med kvalitetsfrågor och engagerar även våra elever i detta arbete genom Hulerådet, som är ett forum för elevinflytande.

Nedan kan du läsa skolans ledningsdeklaration och våra fyra övergripande ledstjärnor.

Ledningsdeklaration Pdf, 26 kB.

Hulebäcks fyra ledstjärnor Pdf, 109.3 kB.

Likabehandlig på Hulebäck

På Hulebäcksgymnasiet arbetar vi mot att alla elever och personal ska känna sig trygga och respekterade på skolan. I skolan accepteras inte några former av mobbing, diskriminering eller kränkande behandling. Detta gäller såväl mellan elever som mellan personal och elever.
Läs mer om vårt förebyggande arbete emot mobbing på respektive programs egen sida under rubriken "Plan mot kränkande behandling"

Dialog och synpunkter på vår verksamhet

För oss är det viktigt att ständigt utveckla vår verksamhet. Därför är dina synpunkter, åsikter och frågor viktiga. Hör gärna av dig till oss om det är något du undrar över.


Information om hur du kan lämna synpunkter och klagomål i Härryda kommun. Länk till annan webbplats.

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.