Hulesärken

HULESÄRKEN

I början av varje skolår hålls traditionsenligt Hulesärken. Det är en tävling utformad för att välkomna de nya ettorna in i Hulebäcksgymnasiets anda och stärka sammanhållningen mellan klasser och årskurser.

Det är också ett roligt sätt att lära sig hitta i skolans lokaler. I tävlingen genomförs olika samarbetsuppdrag på olika stationer. Tredjeårseleverna arrangerar stationerna och ettor och tvåor tävlar mot varandra klassvis. Hulesärken ger eleverna en trivsam start på skolåret och är ett av skolans sätt att motverka all form av diskriminerande nollning. Hela dagen handlar om att stärka eleverna och öka klassgemenskapen. Vi arbetar alltså aktivt i förebyggande syfte mot utanförskap och mobbning.

– Hulesärken är bra, många roliga grenar och den stärker gemenskapen både i den egna klassen och mellan övriga på skolan, säger Philip Svensson, som upplevt hur roligt det är.

Hulesärken avslutas med en stor prisutdelning där det lag som samlat ihop mest poäng på stationerna får ta emot den åtråvärda vandringspokalen och Hulesärken, vilken enligt legenden är en gammal vikingatröja som hittades på den plats där skolan står i samband med att skolan byggdes. Priser delas även ut för bästa lagflagga och outfit samt bästa station.

Under dagen deltar all personal i arrangemanget på ett eller annat sätt. Det är verkligen en dag för alla på Hulebäck.

2022 genomfördes Hulesärken den 26 augusti.

Senast ändrad


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.