Hulesärken

HULESÄRKEN

I början av varje skolår hålls traditionsenligt Hulesärken. Det är en tävling utformad för att välkomna de nya ettorna in i Hulebäcksgymnasiets anda och stärka sammanhållningen mellan klasser och årskurser.

Det är också ett roligt sätt att lära sig hitta i skolans lokaler. I tävlingen genomförs olika samarbetsuppdrag på olika stationer. Tredjeårseleverna arrangerar stationerna och ettor och tvåor tävlar mot varandra klassvis. Hulesärken ger eleverna en trivsam start på skolåret och är ett av skolans sätt att motverka all form av diskriminerande nollning. Hela dagen handlar om att stärka eleverna och öka klassgemenskapen. Vi arbetar alltså aktivt i förebyggande syfte mot utanförskap och mobbning.

– Hulesärken är bra, många roliga grenar och den stärker gemenskapen både i den egna klassen och mellan övriga på skolan, säger Philip Svensson, som upplevt hur roligt det är.

Hulesärken avslutas med en stor final där de lag som samlat ihop mest poäng på stationerna gör upp om vem som ska den åtråvärda vandringspokalen och Hulesärken som enligt legenden är en gammal vikingatröja vilken hittades på den plats där skolan står i samband med att skolan byggdes. Priser delas även ut för bästa lagflagga och outfit, samt bästa samarbetsstation.

Under dagen grillar skolledningen korv och all personal deltar i arrangemanget på ett eller annat sätt. Det är verkligen en dag för alla på Hulebäck.

2019 genomfördes Hulesärken den 21 augusti.


Senast ändrad


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.