Organisation

Hulebäcksgymnasiet är organiserat i arbetslag där varje arbetslag själva har ett stort inflytande på hur undervisningen ska utformas.

Arbetslagens främsta uppgift är att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen, men också att stötta elevers personliga utveckling. Vi har också en väl utbyggd elevhälsa och en mycket uppskattad skolservice som ser till att allt kring elevernas studier flyter på bra.

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.