Barn- och fritid sätter människan i fokus

Människor, kommunikation, ledarskap och pedagogik är Barn- och fritidsprogrammet på Hulebäck. Ett yrkesprogram med goda framtidsmöjligheter.

 

På Barn- och fritidsprogrammet får du lära dig att bli en pedagogisk ledare som kan stödja och inspirera andra människor. Du arbetar med din personliga utveckling och löser uppgifter både enskilt och i grupp.
– Vi arbetar för att våra elever ska få lära sig något de kan ta med sig och ha nytta av i livet och inte bara använda för stunden, säger Maja Persson, lärare på programmet.

Genom att varva teori och praktik vill vi skapa goda förutsättningar för eleverna att få en helhetssyn i utbildningen. Vi erbjuder två inriktningar.

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

Inriktningen omfattar kurser där fokus ligger på hur barn lär, utvecklas och socialiseras i samhället.

Inriktning fritid och hälsa

På inriktningen fritid och hälsa ligger fokus på yrken inom friskvård, kultur, skola, fritids- och idrottsföreningar samt gym och turism. Möjliga yrkesutgångar är personal inom idrotts- och fritidsanläggningar och fritidsassistent. Vi samarbetar även med SLS, Svenska Livräddningssällskapet, i Göteborg och genom aktiva val inom programmet kan du bli badvärd. Med den yrkesutgången kan du arbeta som simlärare/poollivräddare.

Behörighet till fortsatta studier

Det är också möjligt att skaffa behörighet till fortsatta studier på universitets-/högskole- eller folkhögskolenivå, till bland annat fritidsledare, fysioterapeut och idrottslärare på grundskole- och gymnasienivå.

Möjlighet till utlandspraktik

Hulebäcksgymnasiet har sedan våren 2020 ett samarbete med Malta via ett EU-finansierat Erasmus + projekt. Tack vare det projektet ges elever i åk 3 möjlighet att få göra den avslutande APL-perioden i årskurs 3 på en skola, simanläggning eller gym på Malta.

Innebandygymnasiet, NIU

Barn- och fritidsprogrammet är kopplat till Innebandygymnasiet/NIU, nationell idrottsutbildning.

Information om Innebandygymnasiet/NIU på Hulebäck

Citat

Lina Gunnarsson

På BF har man möjlighet att välja kurser efter sitt eget intresse. Det tycker jag är superbra.

Inriktningar

Fritid och hälsa

Fritid och hälsa

Pedagogiskt och socialt arbete

Pedagogiskt och socialt arbete

kontakt

Gunilla Lantz
031 -724 66 63

Rektor

Börje Persson
031-724 66 05

Studie- och yrkesvägledare

Sofia Lundberg
031-724 66 15
0701-91 83 61

Senast ändrad