stipendier

Som student finns olika stipendier att söka. Det tar tid att hitta de som kan vara aktuella men det kan löna sig.

På biblioteket kan man låna Stora Fondboken. Vi har också ett exemplar till utlåning hos kuratorn. Man kan även få hjälp att hitta rätt fond eller stipendium via exempelvis www.globalgrant.com. Länk till annan webbplats.

Wockatz fond

Elever kan söka ett bidrag från Wockatz fond. Bidraget är 8 000-10 000 kronor för hela läsåret.

Följande kriterier måste vara uppfyllda:

  1. Du ska vara under 18 år.
  2. Du ska vara svensk medborgare och bosatt i före detta Göteborgs och Bohus län.
  3. Du ska sköta dina studier, men det krävs inga höga betyg.
  4. Familjen ska ha låg inkomst. Vad menas med låg inkomst? Hittills har gällt att: Man räknar samman årsinkomst före skatt och alla bidrag som familjen har, sedan drar man bort bostadskostnaden och delar med antalet boende i familjen. Om man då inte kommer över 70 000 kronor/familjemedlem kan det löna sig att söka.

Ansökningstider är september och januari. Ansökan görs hos din kurator.

Stiftsstipendium

Stipendiet kan sökas av elev född i Göteborgs stift eller som var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades.

Elever i åk 2 och 3 på följande teoretiskt inriktade program kan söka Hvitfeldtska Stipendiet: Länk till annan webbplats. EK, ES, NA och SA och TE.

Stipendiet består av en engångssumma på 8 000 kronor. För detta bidrag gäller: ”Eleven ska var mindre bemedlad och vara känd för gott uppförande och inge goda förhoppningar om framgång i studierna”.

Detta har i praktiken inneburit att elever vars vårdnadshavare har inkomst före skatt och bidrag på sammanlagt upp till ca 700 000 kr per år har kunnat komma ifråga för att få stipendium. Man ska dessutom ha hyfsade betyg. Har familjen ovanstående inkomst eller något mer kan det löna sig att söka detta stipendium.

Ansökningstid är i mitten av höstterminen.

Utbildningsstipendium

Kan sökas av elever i åk 3 på följande program: EK, ES, NA och SA och TE.

Hvitfeldtska Stipendiet Länk till annan webbplats. består av en engångssumma på 15 000 kronor. Stipendiet ska enligt stiftelsens instruktion vara en belöning för flit och goda kunskaper.

Det ska tilldelas gymnasieelever födda i Göteborgs stift eller folkbokförda där när stipendiet beslutas.

Stiftelsen har med detta stipendium för avsikt att uppmuntra till högre utbildning. Detta stipendium har endast tilldelats elever med mycket höga betyg, dvs. övervägande A.

Ansökan gör senast 20 mars. Ansökan görs hos din kurator.

Ansökningsblankett för stipendium hos Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen Pdf, 99.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bohuslänskt stipendium

Kan sökas av elev som är född i landskapet Bohuslän eller som var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades.

Ansökan

Ansökningsblanketter finns hos skolans kuratorer, Mats Johansson, Anna Melander, Malena Sköld och Hanna de Vrij.
Kontaktuppgifter till kuratorer

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.