Elevdatorer

Alla elever som börjar på Hulebäcksgymnasiet får låna en dator som används i undervisningen under de tre åren på Hulebäck.

De får också en digital kompetens inför fortsatta studier och arbetsliv.

Viktig information för användande av datorer på Hulebäck

Har du frågor om våra elevdatorer kontakta:
Ingemar Dahlquist
031-724 66 27

Senast ändrad

2019-11-26