PROFIL

internationell

Ekonomisk eller Juridisk inriktning

Internationell profil ger dig ett globalt perspektiv på studierna, med möjlighet att välja ekonomisk eller juridisk inriktning.

Oavsett vilken inriktning du väljer genomsyras utbildningen av internationella frågor, exempelvis hur företag kan växa internationellt, export och import, hur länders företagskultur ser ut, hur handelstvister mellan länder avgörs, hur rättssystem skiljer sig åt mellan länder, eller hur krigsförbrytare lagförs. Svenska, engelska och moderna språk har förstås en viktig plats för den kommunikativa kompetensen.

Företagsekonomi och juridik

Under år ett får du stifta bekantskap med både företagsekonomi och privatjuridik. Företagsekonomin innehåller exempelvis marknadsföring och budgetering, medan privatjuridiken behandlar områden du har nytta av som privatperson, som t ex familjerätt, konsumenträtt och straffrätt. Under våra projektveckor, då vi bl a genomför FN-rollspel, märker du av tydlig ämnesintegrering, med global utblick och engelska som huvudspråk. Vårt första blickfång är marknadsföring med internationell arena – länder där spanska, tyska, franska eller italienska talas. En projektvecka används till praktik och vi jobbar vidare med aktuella juridiska dilemman i vår omvärld. Du får fördjupade insikter i internationella relationer och internationell ekonomi.

Internationellt samarbete

Genom ett stort kontaktnät med utlandssvenskar, européer och världsmedborgare, studiebesök, praktik och utlandsresor, tar vi in världen i klassrummet. Vi samarbetar med skolor i utlandet, exempelvis i Kenya, Spanien, Sydkorea och USA med syftet att ha ett utbyte med jämnåriga elever i vänskolor som också läser ekonomi och juridik. Vi genomför resor årligen till exempelvis Tyskland och Spanien. Våra samarbeten vidgar våra kontaktnät och internationella kulturkompetens under gymnasietiden och inför framtiden. De gynnar också en god sammanhållning som är betydelsefull för lyckade studier.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100

Idrott och hälsa 1

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Matematik 1b

100

Religionskunskap 1

50

Matematik 2b

100

Samhällskunskap 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1-3

300

Svenska som andraspråk 1-3

300

Programgemensamma karaktärsämnen

Företagsekonomi 1

100

Moderna språk

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Profilkurser Programfördjupning 300 p

Internationell ekonomi eller internationell rätt

100

Internationella relationer

100

Engelska 7

100

Inriktning - Juridik 300 p

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Filosofi 1

50

Psykologi 2a

50

Inriktning - Ekonomi 300 p

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

100

Citat

SELMA jönsson

Att Hulebäck hade en internationell
profil på ekonomiprogrammet
avgjorde mitt val.

Samarbetspartners

UF

Studie- och yrkesvägledare

Frida Fabo

frida.fabo@harryda.se
031-724 67 22

Senast ändrad


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.