Inriktning

internationell

Ekonomi eller Juridik

Ekonomiprogrammets internationella profil passar dig som vill ha ett globalt perspektiv på studierna. Du kan välja antingen ekonomi- eller juridikinriktning.

Oavsett vilken inriktning du väljer genomsyras utbildningen av internationella frågor, exempelvis hur företag kan växa internationellt, export och import, hur länders företagskulturer ser ut, hur handelstvister mellan länder avgörs, hur rättssystem skiljer sig åt mellan länder eller hur krigsförbrytare lagförs. Svenska, engelska och moderna språk har förstås en viktig plats för den kommunikativa kompetensen.

Under år ett får du stifta bekantskap med både företagsekonomi och privatjuridik. Företagsekonomin innehåller marknadsföring, bokföring, budgetering och kalkylering mm och privatjuridiken behandlar områden du har nytta av som privatperson, t ex konsumenträtt och familjerätt. Under s k temaveckor får du arbeta med ett Europatema och i år två används en temavecka till praktik. Under år två och tre får du också fördjupade kunskaper i företagsekonomi eller juridik samt fördjupade insikter i internationella relationer och internationell ekonomi.

Genom studiebesök, praktik och resor tar vi in världen i klassrummet. Vi samarbetar med en italiensk skola i Salerno, med syftet att ha ett utbyte med utländska gymnasieelever som läser ekonomi och juridik. Våra projekt ger en god sammanhållning som är betydelsefull för lyckade studier.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100

Idrott och hälsa 1

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Matematik 1b

100

Religionskunskap 1

50

Matematik 2b

100

Samhällskunskap 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1-3

300

Svenska som andraspråk 1-3

300

Programgemensamma karaktärsämnen

Företagsekonomi 1

100

Moderna språk

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Profilkurser Programfödjupning 300 p

Internationell ekonomi eller internationell rättetagande

100

Internationella relationer

100

Engelska 7

100

Inriktning - Juridik 300 p

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Filosofi 1

50

Psykologi 2a

50

Inriktning - Ekonomi 300 p

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Individuellt val

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

100

Antagningspoäng 2019: 238p

Citat

Maria Rundkrantz

Jag har alltid varit intresserad av att kunna jobba utomlands. Det var bara Hulebäck som hade en internationell profil på ekonomiprogrammet så därför blev det ett självklart val för mig.

Samarbetspartners

UF

Studie- och yrkesvägledare

Frida Fabo

frida.fabo@harryda.se
031-724 67 22

Senast ändrad

2020-09-16

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.