skolbiblioteket

Skolbiblioteket i världsklass finns till för både lärare och elever!

Biblioteket fyller en viktig funktion i undervisningen på Hulebäcksgymnasiet. I skolbiblioteket kan du få hjälp av tre gymnasiebibliotekarier. De arbetar tillsammans med våra arbetslag och hjälper dig som vill hitta infoprosa, studielitteratur eller skönlitteratur och som vill bli duktig på att söka och värdera information utifrån ett källkritiskt förhållningssätt.

Målet är att du ska bli allt mer självständig och säker när du söker kunskap som du använder i ditt skolarbete. Skolbibliotekarierna samarbetar med skolan även i planering och undervisning och i bedömning och utvärdering.

Prisat bibliotek

"Skolbibliotek i världsklass" är ett pedagogiskt pris till bibliotekarier. Det delas ut av DIK – fackförbundet för kultur, kommunikation och reklam. Flera år i rad har Hulebäcksgymnasiet fått denna utmärkelse eftersom skolan använder sitt skolbiblioteket och som ett pedagogiskt verktyg för att nå en hög måluppfyllelse hos eleverna. Det handlar särskilt om att främja läsandet och att höja kunskapen inom medie- och informationsanvändning och att skolan ser värdet av bibliotekarien som navet i den digitala kunskapsskolan.

Hitta skolbiblioteket

Vårt skolbibliotek finns på Biblioteksgatan 2, i Mölnlycke kulturhus mittemot Hulebäcksgymnasiet.

Senast ändrad

2019-10-01