skolbiblioteket

Skolbiblioteket i världsklass finns till för både lärare och elever!

Biblioteket fyller en viktig pedagogisk funktion på Hulebäcksgymnasiet. Gymnasiebibliotekarierna finns för dig när du behöver material till ditt skolarbete och deltar aktivt i undervisningen. Målet är att du under din tid på Hulebäcksgymnasiet utvecklas i din förmåga att söka och värdera information utifrån ett källkritiskt förhållningssätt. Gymnasiebibliotekarierna har därför ett nära samarbete med arbetslagen/lärarna i planering, undervisning, bedömning och utvärdering.

Prisat bibliotek

"Skolbibliotek i världsklass" är ett pedagogiskt pris till bibliotekarier. Det delas ut av DIK – fackförbundet för kultur, kommunikation och reklam. Flera år i rad har Hulebäcksgymnasiet fått denna utmärkelse eftersom skolan använder sitt skolbibliotek som ett pedagogiskt verktyg för att nå en hög måluppfyllelse hos eleverna. Det handlar särskilt om att främja läsandet och att höja kunskapen inom medie- och informationsanvändning samt att skolan ser värdet av bibliotekarien som navet i den digitala kunskapsskolan.

Hitta skolbiblioteket

Vårt skolbibliotek är integrerat med Mölnlycke bibliotek. Här finns gott om arbetsplatser och grupprum i ljusa och luftiga lokaler. Biblioteket hittar du i Mölnlycke kulturhus mittemot Hulebäcksgymnasiet.

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.