Bli en del av vår Hulebäcksanda

En viktig del av vår skola är Hulebäcksandan!

Ett gott bemötande och att skapa relationer är viktigt för oss på Hulebäck och vi är övertygade om att detta leder till en trygg studietid vilket är en förutsättning för goda studieresultat. Mentorer och arbetslag samarbetar för att skapa en helhet i utbildningen och för att finnas som stöd till varje elev. Vi har även en vacker miljö som våra elever värdesätter och de värnar om att hålla skolan ren och fin och naturen runt skolan är en tillgång på raster och fritid.

Arbetslagen jobbar tillsammans med elevernas bästa för ögonen och lär ut samarbete och social kompetens för att rusta våra elever för att lyckas i arbetsliv och studier efter skolan, och det är också något som leder till att skolan blir en väldigt trevlig arbetsplats för både elever och personal.

Våra traditioner på skolan

Hulesärken

Varje läsår inleds med en dag för att skapa gemenskap, tolerans, engagemang och motverka mobbing. Ett suveränt sätt att lära känna klassen och komma in i samvaron på skolan men också att lära sig att hitta i våra lokaler och närområdet. Läs mer om Hulesärken

Hulehjälpen

Hulebäcksgymnasiets egen version av Musikhjälpen där elever från SA-media och ES-media genomför en radiosändning med intervjuer och musikinslag. Uppträdanden och andra inslag står skolan elever för och vi samlar in pengar under dagen som lämnas till Musikhjälpen. Det är en dag med mycket liv och rörelse, musik och stoj i Gatan. En energigivande dag med ett viktigt budskap.

Julmarknad med ung företagsamhet

Alla skolans UF-företag har möjlighet att marknadsföra sig och sälja sina produkter till skolans elever och personal i vår Gata. UF-företagen består av elever på EK och HA men också elever som har UF som Individuellt val. Förra läsåret var det hela 21 entreprenörer visade upp sina företag och berättade om sina idéer på julmarknaden. Många pratade om hållbarhet och vikten av att värna om jorden resurser både i produktion av företagens egna produkter samt i sin helhet.

Luciafirande

Vad är Lucia utan luciatåg? Tidigt på luciadagens morgon släcker vi ner belysningen och stänger alla dörrar, sedan skrider Hulebäcks fantastiska luciatåg fram genom Gatan. Eleverna från estetiska programmet står för skönsång och julstämning för alla som studerar eller arbetar på skolan och sedan inleds skoldagen med traditionsenligt lussefika.

Julavslutning

Vi vill ju alla gå på ledighet laddade med julkänsla. Därför har vi en gemensam avslutning med kända och okända jullåtar som framförs av eleverna på estetiska programmet och de som känner sig manade. Vi bjuder på underhållning där dans, musikal och musik samspelar. Får inte missas!

Arbetslivsdagen

För att våra elever ska bli väl förberedda på livet efter gymnasiet, och om vilka yrken och branscher som finns bjuder vi in till ett möte mellan näringsliv, branschorganisationer och våra elever i åk 3. Eleverna får en breddad syn på arbetsmarknadens alla möjligheter, vilket är vår målsättning.

Religion- och livsåskådningsdagen

Vad gör en begravningsentreprenör och hur bestämmer man sig för att bli nunna? För att kunna få svar på alla frågor och funderingar om religioner och livsåskådning så bjuder vi in representanter från församlingar och organisationer. Målsättningen är att ge en bred bild av området och att få ställa de där frågorna som man grunnar på. Det är spännande hur alla ser olika på livets mening och har olika syn på människors uppgift i religionen.

FN-rollspel

Rollspel är en effektiv metod att lära sig om komplicerade fenomen. Över 150 elever från flera av skolans program agerar stater under en vecka på våren, och försöker lösa de globala problemen och möjligheterna med att världens befolkning blir alltmer rörlig över statsgränserna. Med allvar och engagemang löser våra elever svåra globala dilemman och lär sig om både FN och internationell politik.

Slaget om innerstan

I elevkårens regi, ledda av Hule-hajen, tävlar Hulebäck mot andra gymnasieskolor i idrott och hejarklack i form av eget sambatåg och dans-crew. Vi är otroligt stolta över gemenskapen som vi upplevde under dagen, berättar eleverna, och samarbetet mellan dansare, hejarklacksledare och slagverk var otroligt. Vem som vann? Hulebäck förstås!!

Valborgsfirande

Våren symboliserar något nytt och är en påminnelse om att sommaren faktiskt är på ingång. Vi samlas på skolgården och sjunger och lyssnar på talare som kanske både vill hylla våren och mana till eftertanke i någon aktuell fråga.

Kulturveckor

Under några veckor i maj presenterar avgångseleverna på estetiska programmet sina slutarbeten på Mölnlycke kulturhus. Passa på att ta del av konstutställningar, filmfestival, teater- och dansföreställningar, och dessutom flera konserter!

STUDENTEN

Att se våra ungdomar lämna oss och gå vidare ut i livet är fantastiskt och kulmen på tre års arbete! Studenten firar vi gemensamt i Wallenstamshallen med underhållning och lunch. Sedan springer våra ungdomar ut från skolan och in i framtiden.

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.