Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar i nära samverkan med övriga professioner i elevhälsan och får uppdrag genom elevhälsoteamet och rektor. Arbetet innebär framförallt hälsofrämjande och förebyggande insatser i det samlade elevhälsoarbetet.

Skolpsykologen kan bidra med psykologisk kompetens kring sådant som kan påverka studietiden, såsom:

· psykiska besvär

· skydds- och riskfaktorer kring psykisk hälsa och ohälsa

· emotionell och kognitiv utveckling

· olika aspekter av inlärning

· gruppsykologi och organisationspsykologi

Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå och kan innefatta bedömningar/utredningar, konsultation och handledning, utbildningsinsatser och kortare individuella samtalskontakter. Skolpsykologens insatser riktar sig till pedagoger, elever, elevhälsopersonal och vårdnadshavare. Hen kan även finnas med i kontakt med andra instanser såsom vård eller socialtjänst.


Kontaktuppgifter till psykologerna:

Linda Eklund 031-724 68 35

(Na/Na Tvär, Te, Es)


Lova Hillarp Katz 031-724 68 26

(Sa, BF, EE, Fo, Ha, Ek, IM)


SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.