Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar i nära samverkan med övriga professioner i elevhälsan och får uppdrag genom elevhälsoteamet och rektor. Arbetet innebär framförallt hälsofrämjande och förebyggande insatser i det samlade elevhälsoarbetet.

Skolpsykologen kan bidra med psykologisk kompetens kring sådant som kan påverka studietiden, såsom:

· psykiska besvär

· skydds- och riskfaktorer kring psykisk hälsa och ohälsa

· emotionell och kognitiv utveckling

· olika aspekter av inlärning

· gruppsykologi och organisationspsykologi

Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå och kan innefatta bedömningar/utredningar, konsultation och handledning, utbildningsinsatser och kortare individuella samtalskontakter. Skolpsykologens insatser riktar sig till pedagoger, elever, elevhälsopersonal och vårdnadshavare. Hen kan även finnas med i kontakt med andra instanser såsom vård eller socialtjänst.


Kontaktuppgifter till psykologerna:

Linda Eklund 031-724 68 35

(Na/Na Tvär, Te, Es)


Lova Hillarp Katz 031-724 68 26

(Sa, BF, EE, Fo, Ha, Ek, IM)


Senast ändrad