Busskort - skolkort

För elever som är bosatta i Härryda kommun kommer läsårets busskort att skickas hem i brevlådan vid starten på läsåret. All information hittar du på kommunens hemsida. Länk till annan webbplats.

Din hemkommun ger dig busskortet

Om du går på Hulebäck men inte bor i Härryda kommun så ska din hemkommun förse dig med busskort. Skulle du inte ha fått ditt busskort när du börjat skolan så är du välkommen till expeditionen på skolan så ordnar vi ett tillfälligt kort. Det är viktigt att du själv tar kontakt med din hemkommun så du får ditt busskort som då gäller under hela läsåret.

När gäller mitt skolkort?

Skolkortet gäller helgfri måndag till fredag under de klockslag som står tryckta på kortet under hela läsåret. Kortet gäller även vid helgfria lovdagar under terminstid:

Kortet gäller även från den 10 augusti och en bit in på höstterminen, spara därför alltid kortet till nästkommande läsår.

Giltighet på tåg

För att skolkortet ska vara giltigt på tåg måste du ha ett kvitto som visar giltighetstiden tillsammans med ditt skolkort. Kvittot kan du få i någon av Västtrafiks butiker, försäljningsombud, tågvärdar eller av förare på någon av Västtrafiks bussar. Förvara kvittot tillsammans med skolkortet.

Har alla elever rätt att få ett skolkort?

Skolkort beviljas till och med vårterminen det år du fyller 20 år.Om du har beviljats inackorderingsbidrag har du inte rätt till skolkort.

Om du förlorar ditt skolkort

Skolkortet är en värdehandling. Förlorar du kortet kostar det 200 kronor att få ett nytt. Kontakta Hulebäcks skolexpedition. Till dess att du får ditt nya skolkort kan du få ett tillfälligt skolkort på din skolexpedition. Det tillfälliga skolkortet är giltigt under fem vardagar.

Hur gör jag om jag byter skola?

Om du byter skola inom Göteborgsregionen behåller du ditt skolkort. Om du byter till skola i annan kommun kontakta oss på skolkorthule@harryda.se

Fler frågor?

Kontakta skolexpeditionen eller mejla din fråga till: expeditionenhule@harryda.se

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.