Tillgänglighets­redogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats och vår ambition är att göra innehållet tillgängligt för personer med synnedsättning eller andra funktionsvariationer.

Härryda kommun står bakom den här webbplatsen och det här dokumentet beskriver hur hulebacksgymnasiet.harryda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hulebacksgymnasiet.harryda.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längre ner på sidan.

Svarstiden är normalt två till fyra dagar.

Du kan också kontakta oss på telefon 031-724 66 01

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt:

 • Den finns bilder som saknar tillräcklig beskrivning.
 • Filmer saknar alternativa sätt att ta till sig informationen.
 • Stödet för att fylla i formulär och felmeddelande för formulär kan förbättras.
 • Ämnesplaner för program går inte att nå med tangentbord.
 • Lyssna-funktionen går inte att nå med tangentbord.
 • Vissa texter och ikoner kan vara svåra att läsa då kontrasten mot bakgrunden är för låg.
 • Texter för rubriker, knappar och länkar kan förbättras.
 • För dig som navigerar med tangentbord eller hjälpmedel är tabbordningen inte alltid logisk och fokusmarkeringen är inte tillräcklig.
 • Det saknas tillräcklig struktur för rubriker och sektioner, vilket kan göra det svårt att navigera.
 • Bildspelet saknar paus-knapp.
 • Pdf:er är inte tillgängliga.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2020. Redaktionella tillgänglighetsproblem arbetar vi löpande med att förbättra.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende manuell granskning av hulebacksgymnasiet.se.

Senaste bedömningen gjordes den 9 juni 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 juni 2020.

KontaktformulärÄrende
Ärende
SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.