Försäljning och service

en god investering för framtiden

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkes­examen. Det vänder sig till dig som vill arbeta med handel, försäljning, marknads­föring och varuhantering. Programmet ersatte Handels- och administrationsprogrammet under läsåret 2022–2023. Några kurser har ändrats men mycket är detsamma.


På programmet tränar du på att möta människor, arbeta serviceinriktat och utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare. Du lär dig att söka, analysera och värdera information, att ta ansvar och att handla med omdöme. Du får också den IT-kompetens som branschen efterfrågar och kunskaper om kundservice, försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling.

Jobba eller plugga vidare

När du är klar får du en yrkesexamen och kan börja jobba direkt. Men du kan också välja att fortsätta studera på yrkeshögskola. Vill du fortsätta på universitet eller högskola går det också bra, eftersom ubildningen ger dig grundläggande högskolebehörighet.

15 veckors praktik

Delar av utbildningen består av praktik, som kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du gör din APL på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor. APL är en viktig del av utbildningen som ger dig erfarenheter och kontakter som du har nytta av när du ska söka jobb. Under tredje året kan du även göra delar av din APL utomlands.

Ung företagsamhet

Försäljnings- och serviceprogrammet förbereder dig för att fortsätta att lära dig i arbetslivet. Du arbetar ofta i projekt och tränar på att vara aktiv och företagande. Under tredje året får du exempelvis driva ett eget UF-företag (Ung Företagsamhet). Det ger dig praktisk erfarenhet av entreprenörskap.

Hållbar utveckling och god arbetsmiljö

Vi vill bidra till hållbar utveckling inom handel. För att undvika arbetsskador och främja en god fysisk, psykisk och social hälsa lägger vi stor vikt vid arbetsmiljöfrågor.

I slutet av utbildningen gör du ett gymnasiearbete inom din valda yrkesutgång. Då får du möjlighet att visa att du att du har de kunskaper som behövs för att jobba med försäljning och service.

Utlandspraktik

Hulebäcksgymnasiet har ett samarbete med Malta, genom ett EU-finansierat projekt hos Erasmus+. Tack vare det projektet kan elever i årskurs 3 göra delar av den sista APL-perioden i årskurs 3 på Malta, som butikssäljare eller administratör.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 och 6 

200

Naturkunskap 1a1

50

Historia 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Idrott och hälsa 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Matematik 1a

100

Svenska 1-3*
eller
Svenska som andraspråk 1-3*

300

Programgemensamma kurser

Entreprenörskap

100

Servicekunskap 1

100

Branschkunskap inom handel

100

Information & kommunikation 1

 

100

Personlig försäljning 1

100

Affärsutveckling och ledarskap

100

Handel och hållbar utveckling

100


Praktiksk marknadsföring 1

100

Inköp 1

100

Programfördjupning

*Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2 eller matematik 2 

100

Företagsekonomi 1

100

Servicekunskap 2

100

Praktisk marknadsföring 2/Administration 1

100

Entreprenörskap och företagande

100

Information och kommunikation 2

100

Personlig försäljning 2 eller reception och konferensservice

100

Individuellt val

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete 

100

Citat

isak lundgren

Ett mycket bra program
för att lära sig mer
om arbetslivet.

Samarbetspartners

UF

Studie- och yrkesvägledare

Frida Fabo

frida.fabo@harryda.se

031-724 67 22

0709-32 34 76

Senast ändrad


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.