en god investering för framtiden

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett nytt yrkesprogram som leder till en yrkes­examen. Det vänder sig till dig som vill arbeta med handel, försäljning, marknads­föring och varuhantering. Programmet ersätter Handels- och administrationsprogrammet inför läsåret 2022-23, några kurser ändras men mycket är detsamma.

 

På programmet tränar du din förmåga att möta människor och arbeta serviceinriktat, samt utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare. Du lär dig att söka, analysera och värdera information och att ta ansvar, samt handla med omdöme. Du får också kunskaper om kundservice, försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher, affärsutveckling och IT-kompetens som branschen efterfrågar.


Efter avslutad utbildning får du en yrkesexamen och kan börja jobba direkt, men du kan också välja att fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Vill du fortsätta på universitet eller högskola kan du under utbildningen läsa till kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet.


Delar av utbildningen är praktik och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Den äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du har nytta av när du söker jobb. Du kan även göra delar av din APL i årskurs tre utomlands.


Programmet förbereder dig för fortsatt lärande i arbetslivet eftersom du ofta arbetar i projektform och tränar din förmåga att vara aktiv och företagande. Tredje året får du exempelvis driva ett eget UF-företag, Ung Företagsamhet, vilket ger dig praktisk erfarenhet av entreprenörskap.


Försäljnings- och serviceprogrammets kurser och arbetssätt genomsyras av hållbar utveckling inom handel, och för att undvika arbetsskador och främja en god fysisk, psykisk och social hälsa läggs också stor vikt vid arbetsmiljöfrågor.


I slutet av utbildningen gör du ett gymnasiearbete inom din valda yrkesutgång. Då får du möjlighet att visa att du att du har de kunskaper som behövs för att jobba med försäljning och service.

Utlandspraktik

Hulebäcksgymnasiet har sedan våren 2020 ett samarbete med Malta via ett EU-finansierat Erasmus + projekt. Tack vare det projektet ges elever i åk 3 möjlighet att få göra delar av den avslutande APL-perioden i årskurs 3 som butikssäljare eller administratör på Malta.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 

100

Naturkunskap 1a1

50

Historia 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Idrott och hälsa 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Matematik 1a

100

Svenska 1
eller
Svenska som andraspråk 1

100

Programgemensamma kurser 900p

Entreprenörskap

100

Servicekunskap 1

100

Branschkunskap inom handel

100

Information & kommunikation 1

 

100

Personlig försäljning 1

100

Affärsutveckling och ledarskap

100

Handel och hållbar utveckling

100


Praktiksk marknadsföring 1

100

Inköp 1

100

Programfördjupning 700 p

Svenska 2

100

Företagsekonomi 1

100

Entreprenörskap och företagande

100

Handels specialisering

100

Valbara kurser beroende på yrkesutgång 

300

Individuellt val

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete 

100

Antagningspoäng 2021: 203p

Citat

NICKY ANDERSSON VAN DER NEIT

Det är perfekt att få
kombinera praktik, APL,
med skolarbete.

Samarbetspartners

UF

Studie- och yrkesvägledare

Frida Fabo

frida.fabo@harryda.se

031-724 67 22

0709-32 34 76

Senast ändrad