Samarbeten

Tillsammans är viktigt för Hulebäck.

Chalmers och Göteborgs universitet

Hulebäcksgymnasiet samarbetar med både Chalmers och Göteborgs Universitet sedan många år. Det innebär att våra elever och lärare får ta del av forskning och forskares resultat men också att gymnasieelever kan få göra sitt gymnasiearbete på högskolan. Vi är också träningsskola för Chalmers vilket ger goda möjligheter till att ha ämnesundervisning i framkant.

Näringslivet i Härryda kommun

Näringslivet i Härryda kommun har en betydande roll för gymnasiet, inte minst för utvecklingen av våra yrkesförberedande program. Genom lokala branschråd, ett omfattande nätverk som våra yrkeslärare arbetat upp under många år och Arbetslivsdagen som genomförs för alla elever i åk 2 får våra elever ta del av föreläsningar, företagsbesök och möjlighet att göra sin praktik/APL.

Genom våra kontakter med högskola och näringsliv rustar vi våra elever för de val och möjligheter som de ställs för efter gymnasiestudierna och ökar deras möjligheter att fatta kloka beslut inför framtiden.

Kontaktuppgifter

Senast ändrad