skolledning

Kontaktuppgifter till alla i skolledningen på Hulebäck

Funktion

Namn/e-post

Program

Telefon

Gymnasiechef

Camilla Ahlin


031-724 66 89

Rektor

Karin Celander

Ekonomi, handel- o administrationsprogrammet, försäljnings och serviceprogrammet

031-724 66 25

Rektor

Anna Löfvenius

Estetiska programmet

031-724 66 11

Rektor

Börje Persson

Barn- och fritid, samhällsvetenskapsprogrammet

031-724 66 05

Rektor

Jessica Reneland

Naturvetenskapsprogrammet

031-724 66 07

Rektor

Mikael Svensson

El , fordon- och teknikprogrammet

031-724 66 24

Rektor

Emil Beckman

Introduktionsprogrammen, kommunala aktivitetsansvaret

031-724 66 31

Intendent

Ingemar Dahlquist


031-724 66 27

Enhetschef

Martin Frejinger

Elevhälsan

031-724 66 12

Administrativ chef

Maria Järgenstedt


031-724 66 97

Utvecklingsledare

Marie Wilhelmsson

Utvecklingsledare

031-724 66 69

Senast ändrad