skolledning

Kontaktuppgifter till alla i skolledningen på Hulebäck

Funktion

Namn/e-post

Program

Telefon

Gymnasiechef

Camilla Ahlin


031-724 66 89

Intendent

Ingemar Dahlquist


031-724 66 27

Tf administrativ chef

Maria Järgenstedt


031-724 66 97

Verksamhetschef

Marie Wilhelmsson

Medicinska och

psykologiska insatser

031-724 66 69

Rektor

Martin Frejinger

EK, HA

031-724 66 12

Rektor

Jessica Reneland

NA

031-724 66 07

Rektor

Mikael Svensson

EE, FT, TE

031-724 66 24

Rektor

Thomas Svensson

IM

031-724 66 31

Rektor

Börje Persson

BF, SA

031-724 66 05

Vik rektor

Anna Löfvenius

ES

031-724 66 11

Senast ändrad