skolledning

Kontaktuppgifter till alla i skolledningen på Hulebäck

Funktion

Namn/e-post

Program

Telefon

Gymnasiechef

Camilla Ahlin


031-724 66 89

Rektor

Karin Celander

Ekonomi, handel- o administrationsprogrammet, försäljnings och serviceprogrammet

031-724 66 25

Rektor

Anna Löfvenius

Estetiska programmet

031-724 66 11

Rektor

Börje Persson

Barn- och fritid, samhällsvetenskapsprogrammet

031-724 66 05

Rektor NA

Jessica Reneland

Sjukskriven

031-724 66 07

TF Rektor NA

Thomas Svenssom

Naturvetenskapsprogrammet

076-6494029

Rektor

Mikael Svensson

El , fordon- och teknikprogrammet

031-724 66 24

Rektor

Emil Beckman

Introduktionsprogrammen, kommunala aktivitetsansvaret

031-724 66 31

Intendent

Ingemar Dahlquist


031-724 66 27

Enhetschef

Martin Frejinger

Elevhälsan

031-724 66 12

Administrativ chef

Maria Järgenstedt

 

031-724 66 97

Senast ändrad