profil

Natur tvär

NATUR TVÄR, EN UNIK UTBILDNIN

Natur Tvär är en variant av naturvetenskapsprogrammet som bygger på helhetssyn. Varje ämne ingår i ett tydligt sammanhang och undervisningen har en tvärvetenskaplig karaktär. Eleverna tränas i att samarbeta och lösa problem som mer liknar arbetslivets utmaningar. Gymnasieutbildningen är den enda av sitt slag i Sverige.

 

Tänk dig en naturvetenskaplig gymnasieutbildning där lektionerna löser av varandra. Varje lektion har sin ämnesbehöriga lärare och undervisningen har en tydlig röd tråd genom samarbete mellan kollegorna. På så sätt skapas en ämnesintegrerad undervisning som stimulerar helhetstänkande. I momentet Mordet ska eleverna hitta mördaren genom DNA-analyser i labbet, i OS ska de beräkna den optimala kastkurvan för en diskus och i Vatten ska de genom rollspel försöka få dricksvattnet att räcka till alla länder längs floden.

Helhetssyn på kunskap

Genom att lärarna skapar gemensamma samarbetsytor mellan sina ämnen utvecklar eleverna ett mer tvärvetenskapligt förhållningssätt. De flesta moment bygger på individuella prestationer och arbetssätt samtidigt som en prestation kan bedömas i flera kurser. När eleverna diskuterar och använder varandras kunskaper når de längre i sitt eget lärande. Om de sedan samarbetar i olika konstellationer tränas deras sociala kompetens samtidigt som de fördjupar sina ämnesstudier. Problemlösning och diskussioner leder till en tydlig helhetssyn på kunskap samtidigt som eleverna utvecklar rätt kompetenser för fortsatta studier på högskola och universitet.

Variation, stimulans och upptäckarglädje

Natur Tvär skapades genom att ämnesskickliga lärare fick skapa en grundstruktur som sedan har utvärderats och förfinats. Sedan starten 2007 har många årskullar utexaminerats och utbildningen får återkommande hög utdelning i mätningar över studieresultat och trivsel. Undervisningen på Natur Tvär relateras till projekt med olika teman. Varje projekt är unikt och har tonvikten i olika gymnasieämnen. Ett projekt kan bygga på engelska, historia och kemi, ett annat på biologi, geografi och svenska. Detta gör att gymnasietiden präglas av variation, stimulerande utmaningar och upptäckarglädje.

Trygg studiemiljö

Natur Tvär har en klass per årskurs och ett lärarlag med behörighet i alla programspecifika ämnen. Detta ger en trygg studiemiljö där relationerna mellan elever och lärare fördjupas. Tväreleverna har en egen hemvist i skolan med hemklassrum och fullutrustad laborationssal. Lärarna lägger själva schema vilket ger stor flexibilitet då verksamheten kan anpassas efter olika behov. Det gör också att schemat aldrig innehåller luckor eller utgör ett hinder för studiebesök eller spännande föreläsare.

Likt högre studier och arbete

Självklart leder studierna på Natur Tvär till samma behörighet som på det vanliga naturvetenskapsprogrammet, men undervisningen är lite annorlunda och passar dig som vill prova ett sätt att studera som förbereder för både högre studier och arbetslivet. Natur Tvär håller många dörrar öppna för framtiden och i många fall vänner för livet. Välkommen att söka till oss!

Natur tvär på 4 minuter

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100

Matematik 2c

100

Engelska 6

100

Matematik 3c

100

Historia 1b

100

Religionskunskap 1

50

Idrott och hälsa 1

100

Samhällskunskap 1b

100

Matematik 1c

100

Svenska 1-3 eller svenska som andraspråk 1-3

300

Programgemensamma karaktärsämnen

Biologi 1

100

Kemi 1

100

Fysik 1

100

Moderna språk

100

Inriktningar 400p

Naturvetenskap

Biologi 2

100

Kemi 2

100

Fysik 2

100

Matematik 4

100

Naturvetenskap och samhälle

Biologi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Programfördjupning

Naturvetenskap

Naturvetenskap och samhälle

Valbar programfördjupning, se lista

100

Humanistisk samhällsvet. fördjup.

100

Samhällskunskap 3

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

100

Antagningspoäng 2022: 217,5 p

Citat

GRETA OHLDIN

Arbetssättet är något nytt
med fokus på att väva ihop
ämnena genom ett intressant
och roligt upplägg.

Samarbetspartners

Göteborgs universitet och Chalmers.

studie- och yrkesvägledare

Mona Renkel

mona.renkel@harryda.se

031-724 66 16

Senast ändrad


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.