profil

Natur tvär

NATUR TVÄR, EN UNIK UTBILDNING

Natur Tvär är en variant av naturvetenskapsprogrammet som bygger på helhetssyn. Varje ämne ingår i ett tydligt sammanhang och undervisningen har en tvärvetenskaplig karaktär. Eleverna tränas i att samarbeta och lösa problem som mer liknar arbetslivets utmaningar. Gymnasieutbildningen är den enda av sitt slag i Sverige.

 

Tänk dig en naturvetenskaplig gymnasieutbildning där lektionerna löser av varandra. Varje lektion har sin ämnesbehöriga lärare och lärarna samarbetar för att skapa en tydlig röd tråd. Det innebär att du får en ämnesintegrerad undervisning – att flera ämnen vävs samman – vilket stimulerar ditt helhetstänkande. I momentet Mordet ska eleverna hitta mördaren genom att analysera DNA i labbet. I momentet OS ska de beräkna den optimala kastkurvan för en diskus och i Vatten ska de genom rollspel försöka få dricksvattnet att räcka till alla länder längs floden.

Helhetssyn på kunskap

Genom att lärarna väver samman sina ämnen utvecklar eleverna en helhetsbild med kunskap från olika perspektiv. De flesta moment bygger på individuella prestationer och arbetssätt samtidigt som en prestation kan bedömas i flera kurser. När eleverna diskuterar och använder varandras kunskaper lär de sig av varandra. Om de sedan samarbetar i olika konstellationer tränas deras sociala kompetens samtidigt som de fördjupar sina kunskaper inför fortsatta studier på högskola och universitet.

Variation, stimulans och upptäckarglädje

Natur Tvär kom till genom att skickliga ämneslärare fick skapa en grundstruktur som sedan har utvärderats och finslipats. Sedan starten 2007 har många årskullar gått klart utbildningen och den visar upp höga resultat när man mäter studieresultat och trivsel.

Undervisningen på Natur Tvär bygger på projekt med olika teman. Varje projekt är unikt och fokuserar på olika gymnasieämnen. Ett projekt kan bygga på engelska, historia och kemi, ett annat på biologi, geografi och svenska. Detta gör att gymnasietiden präglas av variation, stimulerande utmaningar och upptäckarglädje.

Trygg studiemiljö

Natur Tvär har en klass per årskurs och ett lärarlag med behörighet i alla programspecifika ämnen. Detta ger en trygg studiemiljö där relationerna mellan elever och lärare fördjupas. Tväreleverna har en egen hemvist i skolan med hemklassrum och fullutrustad laborationssal. Lärarna lägger själva schemat vilket ger flexibilitet samt möjlighet till många studiebesök och spännande föreläsare.

Liknar högre studier och arbete

Självklart leder studierna på Natur Tvär till samma behörighet som på det vanliga naturvetenskapsprogrammet. Men undervisningen är lite annorlunda och passar dig som vill prova ett sätt att studera som förbereder dig för både högre studier och arbetslivet. Natur Tvär håller många dörrar öppna för framtiden och ger ofta vänner för livet. Välkommen att söka till oss!

Natur tvär på 4 minuter

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100

Matematik 2c

100

Engelska 6

100

Matematik 3c

100

Historia 1b

100

Religionskunskap 1

50

Idrott och hälsa 1

100

Samhällskunskap 1b

100

Matematik 1c

100

Svenska 1-3 eller svenska som andraspråk 1-3

300

Programgemensamma karaktärsämnen

Biologi 1

100

Kemi 1

100

Fysik 1

100

Moderna språk

100

Inriktningar 400p

Naturvetenskap

Biologi 2

100

Kemi 2

100

Fysik 2

100

Matematik 4

100

Naturvetenskap och samhälle

Biologi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Programfördjupning

Naturvetenskap

Naturvetenskap och samhälle

Valbar programfördjupning, se lista

100

Humanistisk samhällsvet. fördjup.

100

Samhällskunskap 3

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

100

Citat

GRETA OHLDIN

Arbetssättet är något nytt
med fokus på att väva ihop
ämnena genom ett intressant
och roligt upplägg.

Samarbetspartners

Göteborgs universitet och Chalmers.

studie- och yrkesvägledare

Mona Renkel

mona.renkel@harryda.se

031-724 66 16

Senast ändrad


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.