profil

Natur tvär

Arbetssättet ger en ökad förståelse

På profil Natur Tvär arbetar vi med det naturvetenskapliga programmet i projektform. Varje ämne undervisas för sig av behöriga och kompetenta lärare. De ämnen vars mål hänger ihop och berör varandra läser du samtidigt i väl genomarbetade projekt.

Att målen i de olika ämnena lyfts fram och bearbetas samtidigt gör att du som elev får en stor helhetssyn i det naturvetenskapliga programmets karaktär och du får varje ämne i ett sammanhang. Som elev får du även fördelen att ett och samma arbete kan bedömas av tre olika lärare i tre olika ämnen, istället för att du skriver tre olika arbeten. Att arbeta i projekt betyder inte att du har fler grupparbeten än skolans övriga program och du kommer alltid att bedömas individuellt.

Projekten pågår under olika lång tid men omfånget ligger normalt på två -tre veckor. Undervisningen bedrivs på ett varierat sätt och eftersom lärarna arbetar tillsammans när de planerar projekten, byggs de upp för att lyfta fram bästa möjliga helhetsbild. Målen presenteras noga utifrån de olika ämnenas karaktär och på så sätt blir helhetssynen tydlig. Längre ner på sidan kan du läsa mer om olika projekt i årskurs 1 Pdf, 248.8 kB., 2 Pdf, 346.9 kB. och 3 Pdf, 517 kB.

Schemat läggs alltid för att passa innehållet i projektet. Att vi själva styr schemat gör även att vi återkommande kan arbeta med studiebesök och exkursioner som gynnar helhetssynen i undervisningen. Schemat kommer därför att se olika ut beroende på vilket projekt du läser men start- och sluttid är den samma varje dag för att du lätt ska kunna planera dina aktiviteter utanför skolan.

Med egna lokaler och hemklassrum har du som elev nära till allt. Dina klasskamrater, de andra årskurserna och dina lärare finns i samma hemvist och bidrar till ett nära samarbete och möjlighet till hjälp. Programmets upplägg är även format för att verkligen förbereda dig på högre studiers utformning och krav på vetenskaplighet.

Vill du läsa ett program som ger bred behörighet till fortsatta studier på högskola och universitet och samtidigt utvecklas både individuellt och i grupp så är Naturvetenskapsprogrammet med profil Natur Tvär rätt val för dig.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100

Matematik 2c

100

Engelska 6

100

Matematik 3c

100

Historia 1b

100

Religionskunskap 1

50

Idrott och hälsa 1

100

Samhällskunskap 1b

100

Matematik 1c

100

Svenska 1-3 eller svenska som andraspråk 1-3

300

Programgemensamma karaktärsämnen

Biologi 1

100

Kemi 1

100

Fysik 1

100

Moderna språk

100

Inriktningar 400p

Naturvetenskap

Biologi 2

100

Kemi 2

100

Fysik 2

100

Matematik 4

100

Naturvetenskap och samhälle

Biologi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Programfördjupning

Naturvetenskap

Naturvetenskap och samhälle

Valbar programfördjupning, se lista

100

Humanistisk samhällsvet. fördjup.

100

Samhällskunskap 3

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

100

Antagningspoäng 2021: 253p

Citat

GRETA OHLDIN

Arbetssättet är något nytt
med fokus på att väva ihop
ämnena genom ett intressant
och roligt upplägg.

 

Klicka på filmen nedan om du vill veta hur arbetssättet på Natur Tvär sklijer sig från traditionell undervisningsform.

 

Samarbetspartners

Göteborgs universitet och Chalmers.

studie- och yrkesvägledare

Mona Renkel

mona.renkel@harryda.se

031-724 66 16

Senast ändrad


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.