flera sätt att hamna rätt

Introduktionsprogrammen (IM) är till för dig som inte har de betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program. Vi hjälper dig att komplettera betygen eller hitta en väg ut i arbetslivet som inte går via gymnasiet.

Gemensamt för de flesta eleverna på IM på Hulebäcksgymnasiet är att de saknar tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiets nationella program. I övrigt är skillnaderna stora. Det finns många anledningar till att betygen inte räcker till, men det går alltid att komma vidare ändå. Titta på listan här nedan!

På IM har vi en stor bredd och vi erbjuder:

 • Studier i små grupper anpassat efter elevens enskilda behov. Det är lugn och ro och det finns personal som har tid med eleverna.
 • Praktik ser vi som en viktig del av undervisningen och många elever praktiserar två dagar i veckan.
 • Växtkraft är en verksamhet där syftet är att elever ska få större självförtroende och bättre självkänsla, vilket är egenskaper som är mycket viktiga när man går vidare i livet.

Många av eleverna på IM går vidare till nationellt program på gymnasiet.

Andra elever går vidare i livet utan att studera mer på gymnasiet. Exempelvis genom utbildning på arbetsplatser eller andra typer av utbildningar vi erbjuder.

Hulebäcksgymnasiet anordnar fyra introduktionsprogram

Programinriktat val

Syftet är att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt
program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Syftet är att elever som inte kommer att gå på ett nationellt program får en
yrkesinriktad utbildning. Hulebäcksgymnasiet erbjuder en individuellt utformad yrkesintroduktion. Utbildningarna innehåller mycket praktik och utbildning på arbetsplatser.

Nytt på Yrkesintroduktion!
Valbar gruppbaserad utbildning inriktad mot lager.

Individuellt alternativ

Syftet är att eleven ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller
till arbetsmarknaden. Fokus ligger på att läsa upp betyg och motivationshöjande insatser som Växtkraft.

Språkintroduktion

Syftet är att elever som nyligen kommit till Sverige från andra länder ska få en
utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Efter språkintroduktion finns möjlighet att gå vidare till nationellt program eller annan utbildning.

Vad händer efter IM?

Elever som går på, eller nyligen lämnat IM, gör bland annat följande:

 • Utbildar sig till maskinförare
 • Läser på Barn- och fritidsprogrammet
 • Jobbar i matvaruaffär
 • Läser in grundskolebetyg
 • Jobbar i byggbranschen
 • Läser på folkhögskola
 • Jobbar som bilmekaniker
 • Läser på Samhällsprogrammet
 • Jobbar i servicebutik
 • Jobbar som budbilschaufför
 • Läser på Handelsprogrammet
 • Jobbar som truckförare
 • Läser på El- och energiprogrammet
 • Jobbar på lager
 • Jobbar som anläggare
 • Läser vård- och omsorgsprogrammet
 • Hovslagarlärling
 • Läser på Naturvetenskapliga programmet
 • Utbildar sig till hundinstruktör
format_quote

Phatcharapon Phosing

Det är roligt att lära sig svenska och lärarna är jättebra.

Studie- och yrkesvägledare

Sarah Winterhag

sarah.winterhag@harryda.se

031-724 67 22

0709-32 34 76

Senast ändrad

2020-02-20