Ulla-Karin Kruth - Pristagare 2024

Pristagaren är en Hulebäcksveteran. Hen är en mycket erfaren, engagerad och ambitiös lärare som under sina år hos oss haft såväl våra elevers som personalens bästa i fokus. Hen är en genuin förebild vad gäller att vara den man är och bli vad man vill.

Som lärare har hen varit ett föredöme vad gäller att arbeta med infärgning av programmets karaktär i de ämnen och kurser hen undervisar. Samarbetet med karaktärsämneslärarna har varit omfattande och mycket lyckosamt. Det har renderat i att öka våra elevers motivation och lust att lära, vilket i sin tur haft stor betydelse för våra elevers möjligheter att vara motorn i sitt eget lärande. Så klart har det goda arbetet kryddat med en positiv envishet även visat sig i en hög måluppfyllelse.

I sin roll som facklig företrädare och skyddsombud har hen visat stor skicklighet. Hen har haft samarbete och vikten av att nå överenskommelser i fokus. I så många sammanhang, där andra skulle kunna ha valt konfliktspåret, har hen alltid valt att vara konstruktiv och lösningsfokuserad.Läraren har varit en oerhörd tillgång för såväl eleverna, personalen som arbetsgivaren. Hen lämnar ett stort tomrum efter sig som kommer att bli svårt att fylla.

Arbetsgivaren vill med detta pris tacka Ulla-Karin Kruth för sitt mångåriga och framgångsrika arbete med våra elever och för sina insatser för Hulebäcksgymnasiet.

 

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.