Sexuella trakasserier

Om du upplever dig utsatt för sexuella trakasserier

Vi på Hulebäcksgymnasiet ser mycket allvarligt på sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att förtydliga vilken hjälp det finns för dig som elev att få, om du skulle bli utsatt.

Vad är sexuella trakasserier?

Med sexuella trakasserier avses ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet eller studierna. Exempel på sexuella trakasserier kan vara beröringar, tafsningar, skämt, olämpligt tilltal, förslag, blickar och bilder som är sexuellt anspelande och som nedvärderar personen.

Om du upplever dig utsatt

Som elev kan du vända dig till undervisande lärare/mentor, din rektor eller annan vuxen på skolan som du har förtroende för, till exempel någon inom elevhälsan.

Detta händer när du anmäler

En utredning startar där du får möjlighet att berätta om vad som hänt, vilka som varit inblandade och dina upplevelser. Det är din rektor som ansvarar för att utreda omständigheterna kring trakasserierna och att eventuella åtgärder snabbt vidtas.


Skolledningen på Hulebäcksgymnasiet

SENAST ÄNDRAD


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.